Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké jsou výhody vegetační čistírny odpadních vod a pro které obce je vhodná?

| autor: Hana Tomášková0

Pořízení obecní čistírny odpadních vod je velmi náročný proces. Patří k největším investičním záměrům malých obcí. Zajímalo nás, zda vegetační čistírna odpadních vod může řešit tuto problematiku. Požádali jsme o rozhovor Michala Krišku Dunajského, zÚstavu vodního hospodářství a krajiny, Vysoké učení technické v Brně, který se problematikou přírodních čistíren odpadních vod zabývá od roku 2003.

Jaké výhody nabízí vegetační čistírna odpadních vod?

Jednodušší technologie

Především je to snadný provoz, ať se již jedná o údržbu areálu, kontrolu vypouštěcích zařízení, hlídání množství kalu ve velkoobjemovém septiku či o nakládání s kalem, kosení rostlin, kontrolu měrného objektu a další drobnosti. Celkově je jednodušší ve srovnání s jakoukoli jinou technologií.

Možnosti zapojení

Čistírna může být zapojena za stávající kanalizací, a pokud se obec rozhodne v budoucnu vybudovat novou splaškovou kanalizaci, může být přírodní čistírna bez jakékoli úpravy přepojena na splaškovou kanalizaci. Po připojení na splaškovou kanalizaci si čistírna v podstatě „oddechne“.

Vysoká účinnost čištění

Moderní přírodní čistírny vykazují vysoké účinnosti čištění ve všech sledovaných parametrech. Často se jedná o lepší hodnoty než u klasických čistíren odpadních vod. Nejlépe fungující přírodní čistírny se pohybují na účinnostech v oblasti mezi 95 – 99 %.

Životnost 30 a více let

Při správné údržbě čistírny lze očekávat životnost všech jejích částí výrazně delší než 30 let. Ukazují to výsledky ze zahraničí, kde byly první přírodní čistírny realizovány na začátku 90. let a dosud fungují bez problémů.

Není třeba elektřiny

V případě ideální konfigurace terénu není potřeba přivádět elektrickou energii, čistírna funguje bez elektřiny na základě přirozeného toku vody směrem dolů. Čistírna bez elektřiny vykazuje výrazně nižší provozní náklady, např. i 10,-Kč/m3.

Drobné výhody

Dále jsou to drobné výhody, jako je zlepšení mikroklima výparem vody z rostlin, estetický prvek v krajině, prostředí pro mokřadní organismy, zadržení vody v krajině a podobně.

Jak fungují tyto druhy čistíren?

Kořenové čistírny nefungují na principu čištění vody kořeny rostlin, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tento typ se nazývá kořenovou čistírnou, protože se to mezi odbornou i laickou veřejností uchytilo v 90. letech.

Kořenové čistírny se v zahraničí nazývají jako čistící mokřady, umělé mokřady, případně zemní filtry s vegetací. U nás se tyto technologie nazývají nejčastěji jako kořenové čistírny, vegetační čistírny, případně extenzivní čistírny, občas i přírodní čistírny - které jsou součástí obecně pojmenované oblasti přírodního způsobu čištění odpadních vod.

Princip a fungování čistírny je založeno na uchopení přirozených samočistících procesů do přesného tvaru podle množství přitékající vody a koncentrace znečištění. Zároveň je potřeba izolovat odpadní vodu od podloží do té doby, než je odpadní voda v relativně neškodné kvalitě a nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Pro vyčištění odpadní vody se využívají fyzikální procesy - sedimentace a filtrace, přirozené biochemické procesy - rozklad amoniaku, rozklad organické hmoty, chemické procesy - rozklad složitějších makromolekul - léky, drogy, a v neposlední řadě biologická funkce rostlin - odběr vody, odběr živin z odpadní vody.

Vše musí být navrženo tak, aby čistírna vykazovala dlouhodobou životnost - v zahraničí fungují nejstarší přírodní čistírny 30 let a stále vykazují stejné účinnosti jako na začátku bezprostředně po výstavbě. U nás se právě v 90. letech začaly stavět tyto čistírny s tím, že jsou bezúdržbové, není potřeba se o ně starat. Následky a nápravu reputace řešíme už bezmála 20 let.

Čistící proces lze laicky popsat následovně: nejdříve je potřeba odstranit husté znečištění, následně vyfiltrovat zbývající rozpuštěné látky a potom zajistit přeměnu na neškodné látky, které se můžou běžně vypouštět do podloží nebo vodního toku.

Můžete vegetační čističku odpadních vod doporučit malým obcím jako vhodné řešení?

Pro obce může být tato čistírna vhodným řešením, nicméně nic není tak jednobarevné, jak se může zdát na první pohled.

Obec primárně musí mít vhodné prostory pro výstavbu takové čistírny. Narážíme zde na největší slabinu přírodních čistíren, kterou je náročnost na zábor plochy. Nutno počítat s plochou areálu, který lze stanovit jako 10 - 15 m2 na jednoho připojené obyvatele. V tomto čísle jsou započítané jak čistírenské objekty, tak terénní úpravy, komunikace a podobně.

V České republice se v poslední době navrhují čistírny většinou pro malé obce do 200 obyvatel, nicméně v zahraničí existují příklady z měst pro 40 000 obyvatel a podobně.

Největší špičkově fungující přírodní čistírna v České republice je v obci Dražovice, okres Vyškov, obec má připojených 950 obyvatel.

Odpadní voda je natolik čistá, že hodnoty znečištění jsou často problematicky stanovitelné. Jsou tak nízké, že v laboratořích to nečekají. Vypouštěná voda z přírodní čistírny dosahuje lepší kvality, než v samotném vodním toku. Součástí čistírny je jako poslední objekt stabilizační nádrž, v níž dokonce žijí ryby – kdyby byla voda znečištěná, bez kyslíku nebo by obsahovala toxický amoniak, na rybách by to bylo okamžitě znát.

Podle jakých kritérií obecně by měla obec volit čističku odpadních vod?

Obecně by si každý producent, tedy obce, měl volit nejlepší dostupnou technologii - z angličtiny BAT. Takzvaná BATovská technologie není nic konkrétního, ale je to takové řešení, které zohledňuje jak kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z čistírny, tak způsob, jakým toho lze dosáhnout.

To znamená, že není cílem vytvářet na odtoku destilovanou vodu pomocí složité technologie, která se používá na kosmických stanicích. Je potřeba hledat čistírnu, která svým provozem neúměrně nezatíží obec. Složitý provoz se projevuje ve vysokých provozních nákladech, ty se potom překlápí ve vysoké stočné, rozpočítané na jednotlivé obyvatele.

Takže, pokud obec vyhodnotí všechna pro a proti, vyhodnotí investiční a provozní náklady po dobu životnosti čistírny, vypadne z různých technologických možností jen jedno řešení - nejlepší dostupná technologie pro obec XY. Potom by tato obec měla volit právě tuto nejlepší technologii - ať je jakákoli. Někdy je nejlepší dostupnou technologií nízkozatěžovaná aktivace, jindy přírodní čistírna.

Info: zdroj Michal Kriška Dunajský

Foto: archiv firmy Conwe s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ