Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: ČHMÚ0

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019?

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2019.

Z důvodů procesu zpracování dat jsou do tohoto hodnocení zahrnuty primárně neverifikované údaje ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ a dalších přispěvatelů dostupné k 10. 1. 2020. Zpráva se týká suspendovaných částic PM10 a PM2,5, přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO). 

Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl v roce 2019 překročen na 10 stanicích AIM z celkového počtu 120 (8 % stanic) s nejvyšším počtem překročení v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/FM).

V roce 2019 byly nadlimitní koncentrace O3 zaznamenány na vysokém počtu stanic, a to, podobně jako v roce 2018, z důvodu výskytu vysokých teplot, které jsou příznivé pro jeho vznik. Rok 2019 se v řadě teplotních průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým nejteplejším rokem. Imisní limit přízemního ozonu (O3) byl v hodnoceném období 2017–2019 překročen na 38 stanicích AIM z celkového počtu 67 (57 % stanic).

S koncem roku 2019 je možné vyhodnotit i překročení ročních imisních limitů, a to pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM10, PM2,5 a NO2. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 nebyl překročen na žádné ze 120 stanicí AIM, imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 byl překročen na dvou stanicích (venkovská stanice Věřňovice a průmyslová stanice Ostrava-Radvanice ZÚ) z 81 stanicí AIM a imisní limit pro průměrnou roční koncentraci oxidu dusičitého (NO2) byl překročen na jediné stanici (dopravní stanice Praha 2-Legerova (hot spot)) ze 100 stanic AIM.

Hodinový imisní limit NO2 nebyl překročen na žádné stanici.

Koncentrace zbývajících hodnocených látek znečišťujících ovzduší (oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO)) nepřekročily v roce 2019 úrovně svých imisních limitů.

Smogový a varovný regulační systém

V roce 2019 bylo vyhlášeno 5 smogových situací a 2 regulace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 385 h (cca 16 dní) a 162 h (cca 7 dní; viz tabulka). Všechny smogové situace i regulace byly vyhlášeny v období 20.–24. ledna, a to v aglomeraci O/K/F-M, na Třinecku, ve Zlínském a Olomouckém kraji a v zóně Moravskoslezsko.

V roce 2019 bylo také vyhlášeno 6 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu v délce 90 hodin (cca 4 dnů; viz tabulka). Pět smogových situací bylo vyhlášeno 26.–27. června, jedna pak 25.–26. července. Smogové situace byly vyhlášeny v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Varování nebylo vyhlášeno v žádné oblasti SVRS. Pro vyhlášení smogových situací z důvodu překročení prahových hodnot pro oxid dusičitý NO2 a oxid siřičitý SO2, nebyly splněny podmínky a k jejich vyhlášení tedy nedošlo.

Celé znění zprávy najdete zde.

Zdroj mapy, grafy: ČHMÚ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy