Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: ČHMÚ0

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019?

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2019.

Z důvodů procesu zpracování dat jsou do tohoto hodnocení zahrnuty primárně neverifikované údaje ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ a dalších přispěvatelů dostupné k 10. 1. 2020. Zpráva se týká suspendovaných částic PM10 a PM2,5, přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a oxidu uhelnatého (CO). 

Denní imisní limit suspendovaných částic PM10 byl v roce 2019 překročen na 10 stanicích AIM z celkového počtu 120 (8 % stanic) s nejvyšším počtem překročení v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/FM).

V roce 2019 byly nadlimitní koncentrace O3 zaznamenány na vysokém počtu stanic, a to, podobně jako v roce 2018, z důvodu výskytu vysokých teplot, které jsou příznivé pro jeho vznik. Rok 2019 se v řadě teplotních průměrů pro území České republiky stal po roce 2018 druhým nejteplejším rokem. Imisní limit přízemního ozonu (O3) byl v hodnoceném období 2017–2019 překročen na 38 stanicích AIM z celkového počtu 67 (57 % stanic).

S koncem roku 2019 je možné vyhodnotit i překročení ročních imisních limitů, a to pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM10, PM2,5 a NO2. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 nebyl překročen na žádné ze 120 stanicí AIM, imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 byl překročen na dvou stanicích (venkovská stanice Věřňovice a průmyslová stanice Ostrava-Radvanice ZÚ) z 81 stanicí AIM a imisní limit pro průměrnou roční koncentraci oxidu dusičitého (NO2) byl překročen na jediné stanici (dopravní stanice Praha 2-Legerova (hot spot)) ze 100 stanic AIM.

Hodinový imisní limit NO2 nebyl překročen na žádné stanici.

Koncentrace zbývajících hodnocených látek znečišťujících ovzduší (oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO)) nepřekročily v roce 2019 úrovně svých imisních limitů.

Smogový a varovný regulační systém

V roce 2019 bylo vyhlášeno 5 smogových situací a 2 regulace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 385 h (cca 16 dní) a 162 h (cca 7 dní; viz tabulka). Všechny smogové situace i regulace byly vyhlášeny v období 20.–24. ledna, a to v aglomeraci O/K/F-M, na Třinecku, ve Zlínském a Olomouckém kraji a v zóně Moravskoslezsko.

V roce 2019 bylo také vyhlášeno 6 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu v délce 90 hodin (cca 4 dnů; viz tabulka). Pět smogových situací bylo vyhlášeno 26.–27. června, jedna pak 25.–26. července. Smogové situace byly vyhlášeny v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. Varování nebylo vyhlášeno v žádné oblasti SVRS. Pro vyhlášení smogových situací z důvodu překročení prahových hodnot pro oxid dusičitý NO2 a oxid siřičitý SO2, nebyly splněny podmínky a k jejich vyhlášení tedy nedošlo.

Celé znění zprávy najdete zde.

Zdroj mapy, grafy: ČHMÚ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ