Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?

| autor: Hana Tomášková0

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?

Vhodným opatřením je skladování dešťových vod k jejich pozdějšímu využití. K akumulaci srážkových vod při deštích lze využít retenční nádrže.

Podzemní nebo nadzemní nádrž

Problémem u vody z nadzemních nádrží bývá horší kvalita vody. Z hlediska získání dotace z programu Dešťovka jsou podzemní nádrže preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje.

Akumulační nádrže musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby byla celoročně zajištěna dobrá kvalita akumulované vody bez rizika zamrznutí. Akumulovaná voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot. Teplota akumulované vody nesmí za běžných provozních podmínek překročit 16 °C. Doporučuje se instalovat akumulační nádrže pod úrovní terénu nebo v určených technických prostorách staveb.

Na sudy pod okapy a podobné menší nádrže není poskytována dotace, protože jejich kapacita je nedostatečná.

K čemu bude dešťová voda využívána

Nejprve je třeba určit, k jakým účelům bude dešťová voda využívána (zalévání x splachování WC a zalévání x použití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody).

Jak vybrat velikost nádrže

Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Vždy se dbá na maximální možné využití kapacity nádrže, aby voda mohla být následně co nejdéle používána.

Jako akumulační nádrž lze využít také stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky (např. žumpy, které původně sloužily pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravená tělesa studní.

Výběr velikosti nádrže závisí na tom, k čemu všemu chcete využívat zachycenou vodu.

Voda pouze k zalévání

Pokud vodu budete využívat pouze k zalévání, záleží na oblasti, kde žijete a na ploše zahrady, kterou chcete zavlažovat. Důležité pro výpočet jsou také všechny odvodňované plochy, které jsou zapojeny do systému, typ střechy a účinnost filtrace.

Voda k zalévání a splachování WC

V případě využití vody pro zalévání a splachování WC přidáte navíc k výše uvedeným počet obyvatel domu.

Používání přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Zde ke všem výše uvedeným ještě navíc doplníte objem akumulační nádrže na přečištěnou odpadní vodu.

Pro účely dotace zjistíte velikost nádrže přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

Dotace

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
  • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
  • Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže.

Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Zdroj: Dotace dešťovka

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert