Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak učit děti třídit elektroodpad

| zdroj: Rema System0

Jak učit děti třídit elektroodpad
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Soutěží se ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Děti se přitom naučí, co do této specifické kategorie odpadů patří a jak s nimi správně ekologicky naložit. Stejně jako v předešlých letech, proběhne i v tomto roce soutěž Staň se strážcem pralesa, kterou pořádá Zoo Praha ve spolupráci se společností REMA Systém, letos ovšem jde o samostatnou soutěž s novým konceptem.

My všichni zastáváme v rámci ochrany přírody a životního prostředí významnou úlohu. Velmi aktuální je momentálně ochrana klimatu a s tím související snaha o snížení emisí vypouštěných do ovzduší. Tyto emise lze snížit i správným nakládáním s bateriemi a elektrozařízením, které již dosloužilo. Soutěž EkoEDA je proto zajímavou příležitostí, jak můžeme téma recyklace dětem přiblížit a zároveň s nimi diskutovat o správném třídění a opětovném využití materiálů,“ vysvětluje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA s tím, že projekt Zelená škola nabízí žákům i studentům konkrétní způsob, jak i oni mohou svět a stav životního prostředí kolem sebe ovlivnit a přispět nejen ke snížení množství odpadu, ale i emisí.

Děti přinesou vysloužilá elektrozařízení a baterie do školy, ta objedná bezplatný odvoz

Ideou soutěže EkoEDA a speciálně navrženého vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům i žákům správný proces třídění a recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií, kam patří například nepoužívané elektrické spotřebiče, mobilní telefony, klávesnice a myši, přenosné baterie i akumulátory nebo staré CD a DVD nosiče. Právě nefunkční baterie jsou třeba předmětem, který končí velmi často v obyčejném koši, což je zásadní chyba. Z baterií se dají znovu získat různé vzácné kovy, navíc obsahují škodlivé látky, které se s jejich rozkladem mohou dostat do půdy, podzemní vody nebo ovzduší. Žáci proto přináší zmíněné výrobky do školy a ta je uchovává ve speciální sběrné nádobě, jež získá zdarma s registrací do programu Zelených škol. Když je potřeba, škola objedná odvoz, který zajistí organizátor soutěže zdarma kolikrát jen bude potřeba.

Zvítězí škola, jejíž žáci odevzdají nejvíce nepotřebných nebo vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu celkové hmotnosti na jednoho žáka. Tři nejlepší v každé kategorii získají hodnotné ceny v podobě voucherů na nákup elektroniky. Navíc každá škola, která odevzdá elektroodpad v minimálním množství 100 kilogramů, obdrží finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH. Soutěž končí 18. 5. 2020, poslední objednávky svozu však školy mohou provést 21. 4. 2020.

Podmínky soutěže najdou zájemci na adrese https://www.rema.cloud/zelena-skola/ekoeda/

Staň se strážcem pralesa 2020 odstartuje v průběhu února 2020

Zoo Praha v letošním roce přichází s novým konceptem soutěže ve sběru starých mobilních telefonů a tabletů Staň se strážcem pralesa, kterou i nadále pořádá ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s., tentokrát však jako samostatný soutěž, bez zapojení do akce EkoEDA.

Nově je soutěž učená jakýmkoliv (nejen školním) kolektivům v počtu 10–35 dětí. Základní odměnou za sběr vysloužilých mobilů a tabletů jim budou vstupenky do zoo za symbolickou jednu korunu, za minimálně sto kusů takové elektroniky je navíc čeká Komentovaná vycházka za zvířecím oblíbencem ze Zoo Praha, a ti nejlepší pak získají také speciální zážitkové programy,“ vysvětlil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Podrobné podmínky soutěže Staň se strážcem pralesa, stejně jako termín přihlašování, bude v průběhu února uveřejněn na webových stránkách Zoo Praha zde: https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa

O projektu Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 460 škol z celé České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.

Více informací o projektu Zelená škola najdete zde: www.zelenaskola.cz

Foto: zdroj Rema system

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ