Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

| zdroj: OPŽP0

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

Jak správně nastavit režim podpory

Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů budou vždy podávány v režimu veřejné podpory s výjimkou případů, kdy bude o dotaci na vratné nádobí žádat obec/město/svazek obcí nebo příspěvková organizace (PO) menší obce, v jejímž případě se jedná o lokální dopad a nehrozí narušení trhu.

V takovém případě může být projekt zařazen mimo veřejnou podporu, ale pouze při současném splnění podmínky, že vratné zálohované kelímky/nádobí bude příjemce dotace využívat výhradně na svých akcích a na akcích pořádaných na jeho území (např. trhy, festivaly, sportovní akce) a pro potřeby vlastních příspěvkových organizací.

Podmínkou pro toto dočasné zapůjčení pořízeného vybavení příspěvkové organizaci je, že využitím nedojde k nepovolené veřejné podpoře (předpokladem je, že příspěvková organizace je nepodnikatelského charakteru, např. školy, nebo působí čistě lokálně, tedy i podnikající příspěvkové organizace v malých sídlech). Součástí způsobilých výdajů může být i pořízení souvisejícího vybavení, jako jsou např. regály, přepravky a myčka nádobí.

Projekt není možné administrovat mimo veřejnou podporu v případech, pokud by tyto kelímky atd. sloužily k propagaci jiných subjektů (např. soukromých kaváren) nebo pokud by je využíval trvale třetí subjekt (např. na obecní koupaliště provozované soukromou osobou). V takovémto případě musí být projekt administrován vždy v režimu veřejné podpory. Specifické případy budou řešeny individuálně.

U projektů, jejichž předmětem je pouze nákup vratného nádobí bez vytvoření uceleného systému zahrnujícího pořízení infrastruktury na jeho mytí, je jediná možná forma veřejné podpory podpora de minimis.

Jak správně nastavit uznatelnost DPH

Pokud příjemce podpory nebo jím pověřený třetí subjekt (např. pořadatel farmářských trhů) bude v souvislosti s vratným nádobím evidovat jakékoli příjmy včetně DPH, a to v době realizace projektu a/nebo v době jeho udržitelnosti, bude DPH vztahující se k pořízení tohoto nádobí vždy nezpůsobilým nákladem.

Toto se týká i výběru zálohové platby za zapůjčení nádobí. Splnění této podmínky deklaruje žadatel čestným prohlášením (ke stažení zde), které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ