Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak rozbít „tiché dohody“ skládkařských firem na Olomoucku?

| autor: Pavel Mohrmann0

Jak rozbít „tiché dohody“ skládkařských firem na Olomoucku?

A právě tento fakt je důvodem, proč by obec měla buď sama, nebo lépe v rámci nějakého silnějšího seskupení obcí, do akciové společnosti vstoupit. V žádné jiné moderní zemi Evropy si obce neorganizují své odpadové hospodářství samy. Vždy ve spolcích.

Starostové malých a středních obcí ve vyspělých okolních zemích moc dobře ví, že produkce jejich odpadů je pro velké svozové firmy nezajímavá, a proto se seskupují do silnějších celků. Existuje nemálo příkladů, kdy velké svozovky zneužívají právě malé a střední obce a z pozice síly diktují podmínky, které musí tyto obce přijmout, pokud chtějí, aby jejich odpad vůbec někdo řešil.

Co obec získá?

Možnost podílet se na způsobu nakládání s odpady v celém regionu. A na jednotlivých členech je, v rámci principu solidarity, jak to bude vypadat. Nejen z environmentálního a logistického hlediska, ale především z hlediska ekonomického.

Víc hlav víc ví. Pokud je obec součástí jakéhokoli správně nastaveného systému, je tento systém z logiky věci nejefektivnější. Navíc se v rámci vlastního obecního odpadového hospodářství mohou využívat zkušenosti a příklady dobré praxe obcí, kde došlo k zásadnějším vnitřním úsporám finančních prostředků vynaložených na obecní odpadové hospodářství.

Početně silnější armáda vítězí, protože má prostě větší sílu. Při vyjednávání podmínek, především ekonomických, je s rostoucím počtem obcí a tím pádem větším množstvím odpadu, subjekt daleko silnější. Trh je v současné době rozdělen „tichou dohodu“ mezi 4-5 největších svozových a skládkových společností, které svá území respektují.

V případě velkého množství odpadu vyprodukovaného jedním subjektem, v tomto případě akciovou společností, každá tato „tichá dohoda“ padá. Množství odpadu bude tak velké, že se na straně odpadářů tyto dohody zpřetrhají a začnou si zdravě konkurovat. Tím pádem budou tlačit svou cenu za odvezenou a zpracovanou tunu odpadu co nejníže.

Dlouhodobá udržitelná ekonomická stabilita. Obec, která bude součástí akciové společnosti, ať už přímo, či v rámci nějakého sdružení obcí, získá jistotu dlouhodobé stability v oblasti s nakládání s odpady. Půjde o dlouhodobou ekonomicky stabilní službu, kdy se starosta nebude moci prakticky o nic starat.

Princip solidarity. Tento princip zaručuje akcionářům za svoz 1 tuny odpadu stejnou cenu pro všechny. Cena bude stejná bez ohledu na vzdálenost od odpadového centra. Výhodou je především to, že obce, které budou v akciové společnosti, nemusí řešit cenu za svoz. Na rozdíl od obcí mimo akciovou společnost, kde bude záležet v jaké vzdálenosti od překladiště, či přímo koncového zařízení budou.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema