Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak rozbít „tiché dohody“ skládkařských firem na Olomoucku?

| autor: Pavel Mohrmann0

A právě tento fakt je důvodem, proč by obec měla buď sama, nebo lépe v rámci nějakého silnějšího seskupení obcí, do akciové společnosti vstoupit. V žádné jiné moderní zemi Evropy si obce neorganizují své odpadové hospodářství samy. Vždy ve spolcích.

Starostové malých a středních obcí ve vyspělých okolních zemích moc dobře ví, že produkce jejich odpadů je pro velké svozové firmy nezajímavá, a proto se seskupují do silnějších celků. Existuje nemálo příkladů, kdy velké svozovky zneužívají právě malé a střední obce a z pozice síly diktují podmínky, které musí tyto obce přijmout, pokud chtějí, aby jejich odpad vůbec někdo řešil.

Co obec získá?

Možnost podílet se na způsobu nakládání s odpady v celém regionu. A na jednotlivých členech je, v rámci principu solidarity, jak to bude vypadat. Nejen z environmentálního a logistického hlediska, ale především z hlediska ekonomického.

Víc hlav víc ví. Pokud je obec součástí jakéhokoli správně nastaveného systému, je tento systém z logiky věci nejefektivnější. Navíc se v rámci vlastního obecního odpadového hospodářství mohou využívat zkušenosti a příklady dobré praxe obcí, kde došlo k zásadnějším vnitřním úsporám finančních prostředků vynaložených na obecní odpadové hospodářství.

Početně silnější armáda vítězí, protože má prostě větší sílu. Při vyjednávání podmínek, především ekonomických, je s rostoucím počtem obcí a tím pádem větším množstvím odpadu, subjekt daleko silnější. Trh je v současné době rozdělen „tichou dohodu“ mezi 4-5 největších svozových a skládkových společností, které svá území respektují.

V případě velkého množství odpadu vyprodukovaného jedním subjektem, v tomto případě akciovou společností, každá tato „tichá dohoda“ padá. Množství odpadu bude tak velké, že se na straně odpadářů tyto dohody zpřetrhají a začnou si zdravě konkurovat. Tím pádem budou tlačit svou cenu za odvezenou a zpracovanou tunu odpadu co nejníže.

Dlouhodobá udržitelná ekonomická stabilita. Obec, která bude součástí akciové společnosti, ať už přímo, či v rámci nějakého sdružení obcí, získá jistotu dlouhodobé stability v oblasti s nakládání s odpady. Půjde o dlouhodobou ekonomicky stabilní službu, kdy se starosta nebude moci prakticky o nic starat.

Princip solidarity. Tento princip zaručuje akcionářům za svoz 1 tuny odpadu stejnou cenu pro všechny. Cena bude stejná bez ohledu na vzdálenost od odpadového centra. Výhodou je především to, že obce, které budou v akciové společnosti, nemusí řešit cenu za svoz. Na rozdíl od obcí mimo akciovou společnost, kde bude záležet v jaké vzdálenosti od překladiště, či přímo koncového zařízení budou.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ