Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak řešit černou skládku?

| autor: Michal Kuk/ Frank Bold0

Jak řešit černou skládku?

K legálnímu provozu skládky odpadu je potřeba řada povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k provozu zařízení s nakládání s odpady od krajského úřadu, u větších skládek integrované povolení apod.). Pokud někdo provozuje skládku odpadu bez těchto povolení, mohou mu příslušné úřady uložit pokuty. 

Jak však postupovat, pokud najdete např. v lese volně pohozenou hromadu odpadků?

Přestupek a trestní oznámení

Za vytvoření menší skládky může uložit pokutu do výše 50 000,- Kč obecní úřad(1)Tomu můžete podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem.

Pokud se menší skládka nachází v lese, kontaktujte obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může uložit pokutu do výše 15 000,- Kč. (2) Tuto pokutu může uložit už za pouhé odhození odpadků v lese, stačí tedy i pár pohozených kusů (např. konzervy).

Pokud tyto úřady nereagují, můžete podat podnět k řešení skládky na Českou inspekci životního prostředí. Ta může za černou skládku také uložit pokutu, a to až do výše 1 000 000,- Kč. (3) Lze však očekávat, že se bude zabývat spíše jen většími černými skládkami. Proto doporučujeme primárně se obracet na obecní úřady.

Pokutu konečně může uložit také stavební úřad a to do výše 500 000,- Kč. (4) Zde by se však muselo jednat o stavbu nebo terénní úpravu (např. navážku zeminy, výkop prohlubně do země, do níž by se uložily odpadky apod.). Tomu tedy můžete také podat podnět, ve kterém uvedete, kde jste našli černou skládku a kdo by mohl být jejím původcem.

Výše uvedené postupy však vycházejí z předpokladu, že úřad najde původce skládky a povede s ním řízení o uložení pokuty. V praxi se však dá očekávat, že úřad původce nenajde a přestupkové řízení tak nebude možné zahájit. Aby měl výše uvedený podnět smysl, doporučujeme přiložit k podnětu důkazy směřující k odhalení původce skládky.

Založení velmi rozsáhlé a nebezpečné skládky může být také trestným činem, potom lze na původce skládky podat trestní oznámení. (5)

Ohrožení životního prostředí

Další možnosti postupu vznikají, pokud se černá skládka nachází ve zvláště chráněném území. Pokud se skládka nenachází ve zvláště chráněném území, ale poškozuje přírodu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uložit opatření k nápravě. Tím je buď uvedení do původního stavu (tedy odstranění černé skládky) nebo náhradní opatření k nápravě (např. vyčištění lokality, vysazení nových stromů, pokud uhynuly v důsledku skládky apod.). Pokud však úřady nezjistí původce skládky, nemohou opatření k nápravě uložit.   

Ohrožení vod

Opatření k nápravě a pokutu může uložit také vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jestliže černá skládka ohrožuje podzemní nebo povrchové vody.

Pokud by hrozilo závažné poškození vod a nebylo možné požadovat nápravu po původci, např. pokud by nebyl znám, můžete požadovat po obecním úřadu obce s rozšířenou působností, aby provedl nápravu na náklady kraje (6). Podejte tedy tomuto úřadu podnět, ve kterém uveďte, že jste našli černou skládku a že ohrožuje podzemní nebo povrchové vody a navrhněte, aby skládku na základě § 42 odst. 4 zákona o vodách odstranil.

Poznámky

(1) § 47 odst. 1 písm. i). zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; Fyzické osobě – podnikateli nebo právnické osobě může uložit pokutu též obecní úřad podle § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(2) § 53 odst. 1 písm. r) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
(3) § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech
(4) § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – skládka je černou stavbu nebo terénní úpravou
(5) § 293 a § 298 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku; jde o skládku, na jejíž odstraní by musely být použity náklady ve výši min. 5 000 000 Kč 
(6) § 42 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Text jsme převzali s laskavým svolením společnosti Frank Bold. Byl vytvořen dne 2. 3. 2018.

Foto: Ilustrační/ Takto vypadá Palmovka v Praze/ autor: Libor Všetečka

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert