Reklama

20. 11. 2019  |  Dotace  |  Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Jak na odpady v obcích?

ČR v roce 2018 vyprodukovala přes 28 milionů tun odpadů, z toho 3,7 milionu tun odpadu komunálního. V přepočtu na 1 občana tvořil komunální odpad 351 kg, což je necelý 1 kg denně. Obce tak řeší nejenom nerudovskou otázku „Kam s ním“?, ale i „Co s ním“?

S řešením těchto otázek nabízí pomoc strukturální fondy EU podporující životní prostředí a odpadové hospodářství. Aktuální dotační výzvy orientované na svoz a zpracování odpadů se zaměřují na biologicky rozložitelný odpad, papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektronická zařízení, textil, nebezpečné odpady a nebezpečná zdravotnické odpady, z čehož každá aktivita cílí na vybrané druhy těchto odpadů.

 

Na jaké aktivity lze žádat dotační podporu?

  • Výstavbu či modernizaci sběrných dvorů vč. vybrané techniky

  • Pořízení systémů pro separaci a svoz bez i se svozovými prostředky (vč. nádob na separaci)

  • Výstavbu či modernizaci třídících a dotřiďovacích linek

  • Výstavbu či modernizaci technologií pro odvodnění čistírenských kalů

  • Výstavbu či modernizaci zařízení na úpravu vybraných odpadů vč. tepelné úpravy odpadních kalů z čistíren odpadních vod

  • Výstavba či modernizace bioplynových stanic

  • Výrobu paliv z ostatních odpadů

  • Nakládání s nebezpečnými odpady

  • Nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady (vč. nezbytné infrastruktury)

 

Ze všech dotačních podpor jsou podporovány výhradně aktivity vedoucí k navýšení současné kapacity vč. případů, kdy současná kapacita není žádná.

 

Nejste si jisti, za jakých podmínek, o co přesně a jak lze oblasti odpadového hospodářství žádat? Kontaktujte nás a my Vám s každým projektovým záměrem poradíme a dále pomůžeme s jeho zpracováním.

 

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

 

Foto: ilustrační/ foter.com

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI