Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak mohou samosprávy zmírnit tlak na životní prostředí?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

kancelář.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Řešením je odpovědný, udržitelný či strategický přístup k veřejným nákupům. Ten by se měl stát trendem dnešní doby. Veřejné instituce totiž patří v Evropě k největším spotřebitelům, protože utrácejí přibližně 16 % hrubého domácího produktu Evropské unie.

Novela o zadávání veřejných zakázek

Zásadní legislativní změnu pro odpovědné veřejné zadávání v ČR přineslo schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Od 1. 1. 2021 zavedla povinnost férového veřejného zadávání a inovací tam, kde je to možné. Novela fakticky stanovuje povinnost pro zadavatele zohledňovat sociální, environmentální a inovativní principy při nákupu zboží, služeb a stavebních prací.

Novela č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byla schválena v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností. Úprava zákona stanovila, že „zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Odstranila tím jednu z největších bariér odpovědného nakupování, a to obavy zadavatelů z nedostatečné opory a následného zpochybnění odpovědných parametrů ze strany kontrolních orgánů.

Pro úspěch zavedení novely o zadávání veřejných zakázek do praxe je nyní pro všechny zadavatele stěžejní shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu, resp. jednotný postup ze strany kontrolních orgánů a auditních orgánů dotačních programů, zejména u projektů financovaných ze zdrojů EU. Předcházet mu bude široká diskuse a spolupráce s partnery, jako je Svaz měst a obcí či Asociace krajů. A Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem životního prostředí jsou proto připraveny k maximální spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek.

Osvěta mezi zadavateli pomůže zavést novelu v praxi

Mimo to je nadále nutné realizovat osvětové aktivity mezi zadavateli, aby povinnost daná zákonem měla praktický dopad. MŽP proto připravilo rozšíření metodik pro „environmentální“ část odpovědného zadávání, resp. v letošním roce reviduje ty stávající, aby bylo jejich znění co nejaktuálnější. Současně připravuje sadu informativních materiálů, které by měly pomoc k lepšímu pochopení vlivu (ne)odpovědným zadáváním na životní prostředí. I nadále pak bude spolupracovat s MPSV na přípravě osvětových aktivit ve formě seminářů, školení či workshopů.

Iniciativa#nakupujemeodpovědně

Cílem této iniciativy je motivace firmem, veřejné správy i jednotlivců, aby nakupovali s rozmyslem a přemýšleli o dopadu svého nákupu na životní prostředí i společnost.

„Žijeme ve světě dostatku, stále na nás útočí reklamy a uživatelská hodnocení, pořád se ale málo zamýšlíme nad tím, jakou ekologickou stopu výrobek či služba zanechává. Při odpovědném nakupování dostanete za své peníze přesně tu službu nebo výrobek, který potřebujete, a to s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí. Proto chceme firmám, veřejné správě i jednotlivcům pomoct zlepšit se v odpovědném nakupování,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS