Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak kompenzovat emise z našich automobilů - nátěry, které čistí ovzduší

| autor: Petr Jarolímek0

Jak kompenzovat emise z našich automobilů - nátěry, které čistí ovzduší

Jak technologie funguje

Funkční nátěry FN NANO® jsou tzv. fotokatalytickou nanotechnologií. Využívají energii světla, kterou přeměňují na silný čistící a antimikrobiální efekt.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na mikrokrystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení rozbíjí vazby a spolu s kyslíkem rozkládá organické látky až na molekuly oxidu uhličitého a vody. Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Vysoká účinnost FN NANO® nátěrů je založena na využití speciálního patentovaného pojiva, které je přístupné pro vzduch, neblokuje povrch fotokatalyzátoru a naopak, dokáže nanokrystalky TiO2 udržet na povrchu nátěrové vrstvy tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily svoje čistící vlastnosti, i když je v nátěru přidána barevná složka.

Co technologie umí

Technologie pomáhá čistit ovzduší od tun nebezpečných oxidů dusíku, mikroskopických prachových částic (PM2,5 a menších) obsahujících nebezpečné karcinogenní látky jako je benzo(a)pyrén. Dosavadní výzkum ukazuje také na možnost využití technologie při odstraňování skleníkových plynů metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) a prekurzorů vzniku ozonu (O3).

Nanotechnologické multifunkční nátěry FN NANO® jsou využívány pro ochranu povrchu staveb před mikrobiologickým napadením, před usazováním sazí a další špíny rozptýlené ve vzduchu a před degradujnícími účinky ultrafialového záření a zároveň tím čistí vzduch od nebezpečných látek.

Ošetření 15 – 20 m2 zdi nebo fasády domu nátěrem vytvoří z této plochy nanotechnologickou čističku vzduchu, která kompenzuje ekologickou stopu (produkce NOx - oxidů dusíku) provozu jednoho osobního automobilu. Plná funkčnost této čističky je odhadována na až několik dekád. Nevyžaduje žádnou údržbu a o „provozní energii“ se stará Slunce v podobě denního světla.

Hlavní funkce a oblasti použití

Hlavními výhodami uvedené nanotechnologie jsou účinná dlouhodobá ochrana proti usazování plísní a řas, aktivní samočištění povrchu, dlouhodobá obrana proti usazování sazí a další atmosférické špíny, dokonalá ochrana podkladu proti degradujícímu působení UV záření a minimalizace erozivních vlivů – tyto funkce zajišťují prodloužení dobrého stavu a životnosti zateplených fasád.

Oblíbenými oblastmi užití funkčních nátěrů FN NANO® jsou z venkovních povrchů fasády a střechy, sochy a pomníky, památkově chráněné objekty, ochrana dřeva, ochrana betonu, anti graffiti, ve vnitřním prostředí budov pak technologie působí jako čistička vzduchu a jako ochrana proti infekcím. Technologie zároveň výrazně ochlazuje ošetřené povrchy a je skvělým nástrojem k znovunastolení tepelné rovnováhy ve městech.

Každý rok v Evropě zemře předčasně, v důsledku znečištěného ovzduší, 800 tisíc lidí. S českou supertechnologií jsme schopni účinně zlepšovat kvalitu ovzduší, kompenzovat emise, které vytváříme a nejenom pomáhat přírodě a zdraví lidí, ale také naší ekonomice,“ říká Jan Procházka.

Foto: Mateřská škola chráněná funkční nátěry FN®,

zdroj: fn-nano.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy