Reklama

29. 3. 2019  |  Odpady  |  Autor: Pavel Mohrmann

Jak jinak na odpady

V ostravském hotelu Clarion ve čtvrtek proběhla konference Odpady – technologie zpracování. Posluchačům z řad zástupců obcí a měst, byly představeny různé technologie na zpracování kalů, směsných odpadů jak komunálních, tak průmyslových nebo bioodpadu.

Legislativa stále více znesnadňuje nakládání s odpady například z ČOV. Konference pořádaná společností Datrys naznačila, jak by v budoucnosti bylo možné s kaly nakládat. Vhodné se zdají být technologie pyrolýzy či plazmové zplyňování. Obě tyto technologie jsou v provozu v zahraničí u nás jsou průkopníky například firmy Millenium Technologies, a.s. či HST Hydrosystémy, s.r.o.

Velmi zajímavou přednášku měl Tomáš Ondračka ze společnosti Via Alta, a.s., který představil technologii Multiferm. Ta velmi zajímavým způsobem zpracovává bioodpady a kaly z ČOV.

Technologie, které byly na konferenci představeny, jsou většinou řešením odpadů pro obce a města. V době, kdy se s příchodem nové legislativy, očekává další změna a odklon od skládkování k především materiálovému využití, je vývoj nových technologií na zpracování odpadů nezbytný.

Nakládání s bioodpadem, s kaly z ČOV, směsným komunálním i průmyslovým odpadem je čím dál tím víc akcentován. Konference ale mimo jiné ukázala, že nové technologie to nebudou mít vůbec jednoduché. V základu je třeba řešit financování, dále není úplně jasné u některých linek, kde najde uplatnění jejich produkce a v neposlední řadě, je zde stále legislativní nejistota, která odrazuje od investičních záměrů.

Vybraným technologiím se budeme věnovat v samostatných článcích.

 

Foto: Karolina Voljanská, Komunální ekologie

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI