Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak funguje recyklace papíru v CIUR

| autor: Ing. Marcela Bosáčková, CIUR0

CIUR1
zdroj: CIUR

Recyklací 1 kg papíru ušetříte téměř 1 kg emisí CO₂ a emisí metanu CH₄, které by vznikly jeho skládkováním. CIUR zpracuje 30 000 t papíru za rok. To je 178 000 tun rok co rok ušetřeného CO₂ v ovzduší.

Recyklace dává smysl

Výrobkem číslo jedna je určitě tepelná celulózová izolace Climatizer Plus. Zateplováním izolací Climatizer Plus se tedy ušetří až 5.600 t CO₂ ročně. Pokud porovnám podobně používaný materiál, tepelnou izolaci, v tomto případě Climatizer Plus, na jehož výrobu je zapotřebí asi 0,15 kg CO₂/kg výrobku, respektive 6,2 kg CO₂/m³ výrobku, s výrobkem vyrobeným z primární suroviny, který má 3,74 kg CO₂/kg, respektive 123,3 kg/m³, je zřejmé, že snižování potenciálu globálního oteplování pomocí materiálu vyrobeného z recyklované suroviny, je možné i ve stavební praxi.

Chránit les i přírodu

Příkladem příměru ochrany životního prostředí je příběh jedné půdy. Půdy rodinného domu o ploše 120 m². Díky izolaci Climatizer Plus o tloušťce 30 cm, na této půdě, mohlo v lese zůstat a dále růst 25 až 27 zachráněných stromů. A nejen to. Záchranou stromů je ušetřena také lesní půda o ploše zhruba 500 m². Na jednom stromě může žít až tisíc druhů hmyzu, který je potravou pro vyšší živočichy. Díky recyklaci tak můžete dál obdivovat hříčky přírody. Právě použitím tepelné izolace z recyklované celulózy se vynaloží minimální množství CO₂ na její výrobu a zároveň CO₂ obsažená v celulózových vláknech, a to málokdo tuší, se tak na dobu životnosti domu uloží a zakonzervuje.

Tedy na takové jednoduché půdě dojdeme k jednoznačnému závěru. 

Pokud tedy informace o produkci a šetření sloučíme, tak nám vyjde úplně prostě, že jsme na půdě o 120 m² zaskládkovali cca 1080 kg CO₂. 15 % jsme vypustili do ovzduší výrobou. Zaskládkováním recyklované hmoty tedy ušetříme na takové zateplené půdě 918 kg CO₂.

Tedy výsledné číslo je v tomto případě - 918 kg CO₂ po celou dobu životnosti stavby. To dává prostor recyklovaným, tepelně izolačním materiálům jako je Climatizer Plus podílet se velkou měrou na snižování energetické náročnosti budov a zároveň na snižování uhlíkové stopy.

V brzké budoucnosti by mělo být součástí strategie používání odpadních výrobků v kompletní hodnocení celého životního cyklu výrobku (LCA – life cycle assessment). Přispělo by to k lepší orientaci mezi výrobky, takže by bylo možné zaměřit se na výrobky z dlouhodobě udržitelným životním cyklem.

Více informací na

Web: www.ciur.cz, FB: https://www.facebook.com/ciur.as

Zelená linka: 800 888 959

CIUR2

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy