Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak funguje domácí čistička odpadních vod a jak postupovat při jejím výběru

| autor: Tomáš Roztočil/ Envi-Pur0

Proč vybrat DČOV

Nejen u nových staveb se v posledních letech používají domovní ČOV. Jejich montáž není nijak složitá, ba dokonce více zákazníků volí variantu svépomocí. Právě z tohoto důvodu je velice důležitý výběr čistírny dle rozměrů a způsobu osazení do země. Nádrže mají i konkrétní doporučené hloubky, ve kterých by měly být ČOV umístěny.

Informace k umístění do terénu najdete jak v návodu na osazení, tak i ve stavební připravenosti k dané ČOV. Hloubka založení ČOV závisí na hloubce uložení přívodního potrubí, který bývá obvykle od 0,7 m do 1,2 m. Zároveň je to zásadní i pro umístění ČOV na pozemku v blízkosti stavby.

Existují dva typy ČOV odpadních vod

Kořenová ČOV

Tento typ je nejméně ekonomicky náročný. Je založený na principu umělých mokřad osazených bahenními rostlinami. Jedná se o přírodní čistírnu (alternativu biologické čistírny odpadních vod), kde čistění vody zajišťují mikroorganismy na kořenech rostlin. Mezi tyto rostliny patří různé druhy kosatců, orobinec, rákos či chrastice rákosovitá a další. Hladina vody se drží pod povrchem filtračního prostředí, proto se nemusíte obávat přítomnosti otravného hmyzu. Kořenová čistírna může posloužit i ke zkrášlení Vaší zahrady.

Biologická ČOV

Anaerobní ČOV je založena na principu zde žijících mikroorganismů bez přítomnosti kyslíku. Díky tomu ke svému provozu nepotřebuje elektřinu. Jelikož mikroorganismy tohoto typu přežijí i pár měsíců bez pravidelného nátoku odpadních vod, počítá se s jejich využitím spíše v rekreačně obývaných nemovitostech.

Aerobní ČOV mají uplatnění u rodinných domů. Rozkladné procesy zajišťují bakterie, které potřebují ke svému životu organický substrát obsažený v odpadní vodě a kyslík dodávaný elektrickým dmychadlem. Výhodou těchto čistíren je dosažení účinnosti až 95%.

Velikou výhodou ČOV je možnost následovného použití vyčištěné vody k zálivce nebo jako zdroje vody pro plnění zahradního jezírka.

Jak správně vybrat DČOV

Komu je domovní čistírna odpadních vod určena

Čistírnu potřebují majitelé nemovitostí (rodinných domů, chat, chalup, provozoven), které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Velikost čistírny závisí na množství vyprodukovaných odpadních vod. Základním kritériem pro výběr konkrétní ČOV je počet obyvatel/hostů/zaměstnanců v objektu. Ve výpočtech figuruje tzv. ekvivalentní obyvatel (EO), kterému odpovídá produkce 150 litrů odpadní vody denně.

Jak čistírna funguje

Čištění odpadních vod v domovní čistírně je založeno na biologickém rozkladném procesu, zvaném aktivace. Znečištěním z vody se živí mikrobiální kultura zvaná aktivovaný kal, která ke svému životu a fungování potřebuje kyslík. V provzdušňované odpadní vodě kultura sama naroste v řádu týdnů, případně lze proces zapracování ČOV urychlit tzv. naočkováním – přidáním aktivovaného kalu z jiné již zapracovaného čistírny.

Čistírna potřebuje pro bezproblémový provoz pravidelný přítok odpadních vod. V případě, že uvažujete o pořízení čistírny na chatu či chalupu, je nutno zvážit frekvenci návštěv objektu. Pokud jezdíte na chatu pravidelně o víkendech, čistírna provoz zvládne. Pokud rekreační zařízení navštěvujete nepravidelně, zvažte raději pořízení septiku. Na základě porady s odborníkem lze doporučit čistírnu s programovatelnou řídící jednotkou.

Jak na povolení k provozu čistírny

Dle zákona o vodách č. 254/2001 jsou domovní čistírny odpadních vod vodním dílem a musí je tedy povolit vodoprávní úřad. Stavbu ČOV povoluje vodoprávní úřad resp. místně příslušný odbor životního prostředí. Existují 2 typy úředního schválení provozu domovní čistírny:

Schválení rozhodnutím ve stavebním řízení (vodoprávní řízení) – vyřizuje se zároveň stavba čistírny a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních či povrchových, řízení trvá maximálně 60 dnů, úřad vyžaduje rozbor vzorku odtoku z čistírny dvakrát ročně.

Schválení ohlášením stavby (pro čistírny do 50 EO) – jedná se o rychlejší a jednodušší způsob získání povolení do 30 dnů, tímto způsobem úřad schválí čistírnu, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Oprávněná osoba pak každé 2 roky provede revizi ČOV.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert