Reklama

15. 5. 2019  |  Aktuality  |  Autor: ČIZP

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Liberci provedli vloni 900 kontrol a uložili 118 pokut za 4,5 milionu korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 572 kontrol, což je o 708 více než v roce 2017 (15 864) a uložila 2547 pravomocných pokut (o 108 méně než v roce 2017) v celkové výši 100 274 621 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (855), což je několikaletý trend. V Libereckém kraji provedli inspektoři 900 kontrol a uložili 118 pravomocných pokut v celkové výši 4 515 558 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Nejvyšší pokuta 450 tisíc korun padla hned dvakrát. Poprvé ji inspektoři Oblastního inspektorátu v Liberci vyměřili společnosti PURUM s. r. o. za porušení podmínek integrovaného povolení při provozování skládky komunálního odpadu v Osečné. „Při ukládání odpadů na skládku nebyly vytvářeny terasy, takže se utvořila příkrá hrana, kterou už nebylo možné překrývat ani hutnit. Při kontrole jsme zjistili volně ložené odpady s obsahem azbestu, kdy provozovatel nezajistil, aby se jeho částice neuvolňovaly do ovzduší,“ řekla Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci. Další pokutu 450 tisíc korun uložili inspektoři společnosti Kompostárna CL s. r. o., provozovateli zařízení k využívání odpadů – kompostárny biologicky rozložitelných odpadů v České Lípě-Žízníkově. „Společnost opakovaně porušila provozní řád, protože produkovala kompost, jehož výsledné vlastnosti nesplňovaly předepsané parametry,“ uvedla Kolářová. 

 

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí  organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss.

 

PPT - Výsledky činnosti 2018 - OI Liberec

Foto: ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI