Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Liberci provedli vloni 900 kontrol a uložili 118 pokut za 4,5 milionu korun

| autor: ČIZP0

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Liberci provedli vloni 900 kontrol a uložili 118

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Nejvyšší pokuta 450 tisíc korun padla hned dvakrát. Poprvé ji inspektoři Oblastního inspektorátu v Liberci vyměřili společnosti PURUM s. r. o. za porušení podmínek integrovaného povolení při provozování skládky komunálního odpadu v Osečné. „Při ukládání odpadů na skládku nebyly vytvářeny terasy, takže se utvořila příkrá hrana, kterou už nebylo možné překrývat ani hutnit. Při kontrole jsme zjistili volně ložené odpady s obsahem azbestu, kdy provozovatel nezajistil, aby se jeho částice neuvolňovaly do ovzduší,“ řekla Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci. Další pokutu 450 tisíc korun uložili inspektoři společnosti Kompostárna CL s. r. o., provozovateli zařízení k využívání odpadů – kompostárny biologicky rozložitelných odpadů v České Lípě-Žízníkově. „Společnost opakovaně porušila provozní řád, protože produkovala kompost, jehož výsledné vlastnosti nesplňovaly předepsané parametry,“ uvedla Kolářová.

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí  organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss.

PPT - Výsledky činnosti 2018 - OI Liberec

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema