Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Brně provedli vloni přes dva tisíce kontrol a uložili 311 pokut za bezmála 16 milionů korun

| autor: ČIZP0

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Brně provedli vloni přes dva tisíce kontrol a ul

Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun. „Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy zhruba 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska byla vloni nejvyšší uložená pokuta pět milionů korun. Dostala ji společnost Kalibo s.r.o. Firma převzala velké množství (7708 tun) odpadů, aniž byla k jejich převzetí oprávněna. Druhou nejvyšší pokutu tři a půl milionu korun uložili inspektoři ČIŽP státnímu podniku Lesy ČR, za to, že neprováděl včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců. Třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění cca 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Nejvyšší pokutu vyměřená Oblastním inspektorátem Brno byla milion korun „Dostala ji firma CG Komunální servis s.r.o. za to, že nepodala hlášení o produkci a nakládání s odpady. Převzala od různých subjektů do svého vlastnictví tisíce tun nebezpečných odpadů a desetitisíce tun odpadů kategorie ostatní. Kam byly odpady předány, nebylo možné dohledat. Společnost při kontrole nespolupracovala,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu Brno. Dvě pokuty v souhrnné výši 900 tisíc korun inspektoři uložili společnosti Autodoprava Matějka, s.r.o., která navezla přes 20 tisíc tun stavebních a demoličních odpadů do areálu bývalého dolu Jindřich II. ve Zbýšově u Oslavan. Ve své další provozovně v Sokolnicích také přijímala nepovolené druhy odpadů – slevárenské písky, pecní strusky a kaly z ČOV.

Inspektoři provedli také 593 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 206 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 649 400 korun. Zabaveno bylo 163 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 2045 neživých exemplářů (výrobky). „Nejznámějším loňským případem, kterého se účastnili naši inspektoři CITES, byl podíl na rozkrytí  organizované skupiny zabývající se zabíjením tygrů a výrobou tygřích produktů. Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července 2018, se podílelo 175 příslušníků celní správy a šest inspektorů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako odborní konzultanti. Bylo provedeno sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Medializovaný případ je nyní u soudu,“ doplnil Geuss.

PPT - Výsledky činnosti ČIŽP 2018 - OI Brno

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS