Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hlavní město vyhlásilo další ročník grantového programu pro zlepšení životního prostředí

| zdroj: Hlavní město Praha0

Hlavní město vyhlásilo další ročník grantového programu pro zlepšení životního prostředí

Celkem má metropole vyčleněno na projekty v sedmi tematických oblastech 45 milionů korun. Konkrétně jde o oblasti veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, specifické projekty, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu.

Cílem grantové podpory v oblasti životního prostředí je zapojení co nejširšího spektra občanských aktivit, spolků, jednotlivců i soukromých organizací do zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Dalším cílem je podpora šíření osvěty a vzdělávání dětí i dospělých v této oblasti.

V letošním programu byla posílena podpora aktuálního tématu změny klimatu prostřednictvím adaptačních a mitigačních (tj. zmírňovacích) opatření a projektů. Praha tak chce i takto podpořit aktivity, které pomohou naplňovat klimatický závazek schválený pražským zastupitelstvem v červnu tohoto roku.

„Grantovým programem chceme přispět také k naplňování klimatického závazku, který Praha letos přijala. V něm se Praha zavazuje, že do roku 2030 sníží množství emisí CO2 vyprodukovaných na svém území o 45 %, do roku 2050 dosáhne karbonové neutrality. Smyslem těchto grantů je podpořit všechny, kteří chtějí  konkrétními aktivitami pomoci zlepšit životní prostředí v Praze a pomoci tento zásadní závazek naplňovat,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Doručené žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a do 30. 5. 2020 budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Takto podpořené projekty bude možné realizovat až do konce roku 2021.

Podrobné informace, podmínky grantového programu a formuláře naleznete v sekci Městské granty:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP

Vyhlášení grantů v oblasti životního prostředí hl. m. Prahy je zveřejněno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na internetových stránkách hl. m. Prahy, na úředních deskách (případně na internetových stránkách a v informačních tiskovinách) městských částí hl. m. Prahy a v dalších sdělovacích prostředcích.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema