Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hladina podzemní vody v okolí dolu Turów díky těsnicí bariéře stoupá

| zdroj: MŽP0

DSE_8619
zdroj: mzp.cz

Poslední měření ukázala, že díky podzemní těsnicí stěně u dolu Turów stoupá podzemní voda za stěnou směrem k České republice. Opět se tak ukazuje, že je bariéra funkční. K nárůstu hladin podzemní vody došlo na všech čtyřech vrtech. Zároveň je vidět, že hladina vody stoupá i u vrtů do vzdálenosti až 850 metrů od stěny. Mezi zářím 2023 až dubnem 2024 byl tak poprvé za posledních 10 let zaznamenán nárůst hladiny podzemní vody.

Čtyři vrty, které jsou umístěny v těsné blízkosti na nátokové straně od podzemní stěny, tedy jižně směrem k českým hranicím, zaznamenaly nárůst vody. ,,Je to jednoznačně pozitivní zpráva a potvrzení toho, že bariéra opravdu funguje. Za poslední dva roky hladina podzemní vody na nátoku k podzemní těsnicí stěně narostla o 156 až 551 centimetrů,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Další pozitivní zprávou je, že k mírnému zvýšení hladiny dochází i na dalších vzdálenějších vrtech, jak uvádí ředitel České geologické služby Zdeněk Venera: „Zvýšení hladiny podzemní vody bylo rovněž zjištěno až do vzdálenost 850 metrů od podzemní těsnicí stěny, směrem od dolu na jih k české hranici. Tři vrty zde po dlouhodobém několikaletém poklesu vykazují nárůst hladiny o přibližně 130 centimetrů. Na ještě vzdálenějších místech zatím k nárůstu vody nedochází, podzemní voda teče velmi pomalu a stoupání hladiny může trvat řadu let”. A dodává, že přibližně od 60. let minulého století odtékala voda kvůli velké prohlubni z českého území směrem k dolu do Polska. “Úkolem těsnicí stěny je toto nyní změnit a jak ukazují data, postupně se to daří. Nemůžeme ale očekávat, že ke změně dojde ihned, příroda potřebuje svůj čas.”

Zároveň měření ukázalo další zajímavý údaj a to, že ve svrchních vrstvách, ze kterých odebírá podzemní vodu vodní zdroj Uhelná, hladina vody také stoupla.

Hladina podzemních vod je zkoumaná v okolí dolu Turów již od roku 1965 díky pravidelnému česko-polskému meření, které probíhalo dvakrát ročně a které z české strany zajišťuje Česká geologická služba, resortní výzkumný ústav Ministerstva životního prostředí. Navíc od roku 2020 dochází ke kontinuálnímu měření na téměř všech vrtech a těsnící stěna je v provozu od léta 2022. Mezi zářím 2023 až dubnem 2024 byl poprvé za posledních 10 let zaznamenán nárůst hladiny podzemní vody.

ČGS vyráží na devátou hodnoticí misi

Pravidelné měření probíhá na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky. Dohodu strany podepsaly v únoru 2022 a Česká geologická služba provádí čtyřikrát ročně hodnoticí mise, při kterých měří průtoky odtékající směsi podzemní a povrchové vody. Zatím poslední osmá mise proběhla 8. února 2024 a resort výsledky zveřejnil zde. Další mise je naplánovaná na úterý 14. 5. 2024.

MŽP pravidelně informuje o všech datech, která jsou k dispozici a která nám česko-polská Dohoda umožňuje. Některá data, která Polsko České republice poskytuje, ale považuje polská strana za obchodní tajemství a MŽP je tak nemůže zveřejnit i přes dlouhodobou snahu ministra Petra Hladíka.

Podrobnější informace k aktuálnímu vývoji hladin podzemní vody v okolí dolu Turów jsou k dispozici zde: Vývoj HPV Turów

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert