Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Havlíčkovu Brodu se daří proměňovat odpadové hospodářství

| zdroj: JRK0

JRK1.jpg
zdroj: JRK

Okresní město na Vysočině zná výsledky první fáze proměny odpadového hospodářství. Tu spustilo v roce 2020. Cílem je snižovat množství skládkovaného odpadu a zvýšit efektivitu nakládání s odpady. To se podařilo. I když se náklady na uložení odpadu na skládku zvýšily o více než třetinu, částka, kterou město doplácí na obyvatele, je o téměř padesát korun nižší.

Lepší třídění, vyšší úspory

Po zavedení nových technologií do odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě vzrostlo množství tříděného plastu o 18 % a o více než půl milionu korun se zvýšil příspěvek od organizace EKO-KOM. Naopak objem směsného komunálního odpadu klesl o 13 % a náklady na sklo téměř o 25 %. A zatímco v roce 2020 město doplácelo na každého obyvatele 649 korun, o rok později to bylo už jen 607 korun. A to navzdory faktu, že náklady na uložení tuny odpadu vzrostly z 1012 na 1323 korun. „Nové technologie a řešení v odpadovém hospodářství se rychle promítly do výrazně vyšší efektivity nakládání s městskými odpady,“ uvádí místostarosta města Zbyněk Stejskal a dodává: „Podstatné jsou úspory, které to přináší – více odpadu se u nás vytřídí, a naopak komunálního odpadu svážíme méně.“

Co stojí za úspěchem proměny odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě?

  • intenzivní komunikační kampaň – směrem k občanům. Město s realizátorem proměny, jímž se je společnosti JRK, spustilo silnou kampaň. Jejím prostřednictvím vysvětlovalo nutnost změn i jednotlivé kroky proměny odpadového hospodářství. Kromě jiného probíhá kampaň i prostřednictvím polepů na autobusech městské dopravy.
  • evidence všech popelnic – v Havlíčkově Brodě. Ta bylo úvodním krokem proměny. Díky tomu získala samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě. Nyní jsou označeny všechny svážené nádoby, včetně těch, které patří podnikatelským subjektům a okolním obcím. V současnosti jde o přibližně 14 tisíc nádob, které jsou označeny QR kódem. S tím jak se zavádí adresné třídění, přibývají další. QR kód obsahuje informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby či číslu popisném.
  • zavedení moderního evidenčního systému – ten umí, díky systému ECONIT, evidovat všechny druhy odpadu. V systému zástupci samosprávy vidí například to, kolik popelnic popeláři vysypali, jak byly naplněné a kolik vážily. Tím lze sledovat statistiku domácností i podnikatelských subjektů.
  • spuštění adresné evidence třídění odpadu. Tímto způsobem zde třídí plast a papír. 1200 domácností dostalo loni ke své původní nádobě na směsný komunální odpad ještě další dvě nádoby o objemu 240 litrů. Letos probíhá intenzivní rozšiřování sběru od domu do dalších částí města. Lidem se tak zvýší komfort při třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. A systém není anonymní, i proto se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.
  • frekvence svozů prošla optimalizací – díky zavedení sběru tříděného odpadu od domu a dodání nádob občanům, mohlo město přistoupit k optimalizaci svozů – směsné komunální odpady jsou ve velké části města sváženy jednou za čtrnáct dní. Dochází tak k dalším úsporám.
JRK2.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert