Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma KERAMOST při budování cesty zlikvidovala víc než půl hektaru lesa

| autor: ČIZP0

Firma KERAMOST při budování cesty zlikvidovala víc než půl hektaru lesa

Firma vybudovala cestu do lomu na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa. Odstranila 0,53 hektaru lesního porostu, strhla vegetační kryt a provedla terénní úpravy. „Stavba cesty nebyla úřady povolena ani schválena. Dočasné ani trvalé vynětí lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebylo pro stavbu cesty realizováno. Je nezpochybnitelné, že plocha byla odlesněna nezákonně,“ řekl Jaroslav Hájek, zástupce ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem. Dodal, že zásahem byl také závažně poškozen významný krajinný prvek les.

V souvislosti s terénními pracemi při okrajích cesty došlo také k vývratům a mechanickému poškození dalších dřevin. Půda byla odtěžena a rozhrnuta do stran, čímž došlo k zatížení kořenového systému dřevin rostoucích v pásu podél cesty. Terén byl obnažen až na matečnou horninu. „K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku, si musí každý, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody příslušné obce s rozšířenou působnosti (v tomto případě Magistrátu města Most). To se v daném případě nestalo,“  uvedl Hájek.

Při stanovení výše pokut inspektoři vzali v úvahu, že při zásahu nedošlo pouze k odstranění lesního porostu, ale i k značným úpravám reliéfu a vytvoření zářezu do svahu. Zásah byl vyhodnocen jako závažný. „Na druhou stranu jsme také vzali v potaz, že společnost KERAMOST při kontrole spolupracovala, svou vinu bezvýhradně uznala a zavázala se ke zjednání nápravy. S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem byly pokuty uloženy na dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí,“ doplnil Hájek.

Společnost KERAMOST proti sankcím nepodala odpor, pokuty jsou pravomocné.


Firma KERAMOST vybudovala cestu do lomu na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa. Odstranila 0,53 hektaru lesního porostu, strhla vegetační kryt a provedla terénní úpravy. Stavba cesty nebyla úřady povolena ani schválena.

Firma KERAMOST vybudovala cestu do lomu na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa. Odstranila 0,53 hektaru lesního porostu, strhla vegetační kryt a provedla terénní úpravy. Stavba cesty nebyla úřady povolena ani schválena.
Firma KERAMOST vybudovala cestu do lomu na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa. Odstranila 0,53 hektaru lesního porostu, strhla vegetační kryt a provedla terénní úpravy. Stavba cesty nebyla úřady povolena ani schválena.
Úvodní foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema