Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Evropský parlament schválil poslední 4 předpisy čtvrtého energetického balíčku

| autor: Martin Voříšek/ oEnergetice0

Evropský parlament schválil poslední 4 předpisy čtvrtého energetického balíčku

Dlouho připravovaný 4. energetický balíček byl po přibližně dvou a půl letech přijat Evropským parlamentem. Přijaty byly poslední 3 nařízení a jedna směrnice, které se týkají mimo jiné pravidel pro vnitřní trh s elektřinou, fungování trhu s elektřinou nebo pravidel pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Jedním z hlavních úkolů zbývajících předpisů je posílení přeshraničního obchodu s elektřinou, zavedení pravidel pro kapacitní trhy a nastavení cenové regulace. Z hlediska přeshraničního obchodu je cílem nových předpisů, aby alespoň 70 % obchodní kapacity mohlo být obchodováno přeshraničně.

Elektrické vedení

Mimo jiné je součástí předpisů i dříve diskutovaný limit 550g CO2/kWh stanovený pro elektrárny zahrnuté do kapacitních mechanismů. Elektrárny s vyššími měrnými emisemi se již nadále nebudou moci účastnit kapacitních mechanismů.

„Jsem mimořádně potěšen tím, že se nám podařilo dosáhnout shody na podobě regulace kapacitních mechanismů, která zaručí, že tyto mechanismy budou v souladu s našimi cíli v oblasti klimatické politiky.“
Miguel Arias Cañete, Evropský komisař pro klima a energetiku

Není ovšem nezbytné, aby byly měněny současné kapacitní kontrakty. Veškeré kontrakty, které budou uzavřeny do konce tohoto roku, ještě nebudou ovlivněny novými limity pro emise. Následně se budou vztahovat na všechny elektrárny nově uvedené do provozu a na existující elektrárny od roku 2025.

Elektrárna Belchatów s přilehlým dolem uhlí
Elektrárna Belchatów s největšími emisemi CO2 v systému EU ETS zdroj: commons.wikimedia.org

Stejně jako v případě prvních třech energetických balíčku, i v nynějším případě byly mírně rozšířeny pravomoci nadnárodních orgánů v energetice. Nově bude  Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů rozšířena pravomoc ve věci rozhodování přeshraničních sporů.

„Díky dnešnímu souhlasu Evropského parlamentu s novou podobou trhu s elektřinou bude trh více flexibilní a umožní integrovat větší množství obnovitelných zdrojů do soustavy. Integrovaný evropský trh s elektřinou je cenově nejvýhodnějším řešením pro zajištění bezpečných a dostupných dodávek všem obyvatelům Evropské unie.“
Miguel Arias Cañete, Evropský komisař pro klima a energetiku

Již v polovině a na konci tohoto roku byla přijata směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojůsměrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnostinařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu a směrnice, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert