Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Evropa se ve sběru baterií výrazně zlepšuje. Čeká nás však obtížný rok

| zdroj: Ecobat0

Evropa se ve sběru baterií výrazně zlepšuje. Čeká nás však obtížný rok

To znamená, že již téměř polovina baterií, které se v kontinentální Evropě dostaly do oběhu, skončily na recyklaci. Vyplývá to z aktuálních statistik zveřejněných Evropskou asociací přenosných baterií (EPBA)*. Vedle odpovědného přístupu Evropanů zafungovaly i přísné normy. Počínaje rokem 2016 mají členské státy EU povinnost zabezpečit, že účinnost sběru baterií bude minimálně 45 %. Česká republika kvóty zatím vždy splnila. Podle kvalifikovaných odhadů lze však letos kvůli koronaviru očekávat propad ve sběru baterií až o jednu pětinu.

Postupně roste množství baterií uvedených na trh. V roce 2010 to v zemích EU a Švýcarska bylo 437 gramů baterií na obyvatele regionu, v roce 2018 se jejich množství zvýšilo na 453 gramů. Množství vytříděných baterií však rostlo rychleji. V roce 2010 bylo vytříděno 119 gramů baterií na osobu a v roce 2018 už 210 gramů, tedy téměř jednou tolik. Účinnost sběru se zvýšila z 27,3 % na 46,4 %.

Češi patří mezi lepší průměr

Unijní kvótu povinných 45 % plní 19 zemí. Premianty jsou Belgie a Švýcarsko, které dlouhodobě a stabilně třídí více jak 60 % baterií. Češi se s 47 % se řadí mezi lepší průměr. Naproti tomu 12 zemí svůj závazek neplní – mezi nimi například Lotyšsko, Itálie, Portugalsko, Estonsko nebo Řecko.

Koronavir ovlivní i sběr a recyklaci baterií

Již dnes je patrné, že se do letošních sběrových statistik promítne koronavirová krize a nebudou tak pozitivní jako v minulých letech.

„Prozatím máme výsledky za jeden měsíc nouzového stavu a vidíme, že ve srovnání s předchozím rokem došlo ve sběru baterií k meziročnímu propadu o 37 %,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a dodává: „Veřejnost jsme vyzvali k tomu, aby vybité baterie prozatím schraňovala v domácnostech a s jejich odnosem na sběrné místo vyčkala na příznivější dobu.

Bezpečnostní opatření, která trvají již dva měsíce, se dle našich odhadů projeví ve snížení množství sebraných přenosných baterií o 10 až 15 % za celý rok 2020. To zřejmě ohrozí plnění závazné normy.“

Současná krizová situace obnažuje a zvýrazňuje problémy závislosti České republiky a Evropy na okolním světě v oblasti materiálového využití a recyklace druhotných surovin. Včetně baterií a akumulátorů. S výjimkou olověných, knoflíkových a v malé míře alkalických baterií nemáme v naší republice žádné recyklační kapacity.

Strategickou oblastí se stávají lithiové baterie – razantně narůstá jejich množství nejen v rámci zpětného odběru, ale navíc jako odpadu z výroby nových akumulátorů. Lithiové baterie jsme nuceni vyvážet ke zpracování do zahraničí, kde se odbytové možnosti měsíc od měsíce výrazně zhoršují. Zároveň se potýkáme s bezpečnostními riziky při manipulaci s těmito bateriemi.

„Na trhu začínají dominovat lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. Zvyšuje se riziko incidentů, především vznícení, požárů a explozí, a s tím i nároky na požární bezpečnost při manipulaciskladování a zpracování baterií. Právě bezpečnost a efektivní recyklace lithiových baterií jsou aktuálně největší výzvy v oblasti sběru a recyklace baterií,“ dodává k tomu Petr Kratochvíl z ECOBATu.

*) Výsledky byly Evropskou asociací přenosných baterií (EPBA) zveřejněny v březnu 2020. Vzhledem k počtu sledovaných zemí a dalším specifikám jsou dosud k dispozici pouze statistiky do roku 2018.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.