Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Evropa omezuje skládkování. ČR jde opačným směrem

| autor: Pavel Mohrmann0

Evropa omezuje skládkování. ČR jde opačným směrem

Na stole úředníků Krajského úřadu v Ústí nad Labem leží žádost o rozšíření skládky v Tušimicích. Má jít o 60 tis. tun ročně do roku 2050.

Správní řízení ve věci podstatné změny integrovaného povolení pro skládku Tušimice se očekává, ale dosud nebylo zahájeno. Navýšení kapacity je nicméně zřejmě v mezích platného územního rozhodnutí, což znamená, že s rozšířením je počítáno.

Toto výhledové rozšiřování kapacity skládky je dost možná započítáno i ve výhledové kapacitě skládek uvedené v POH ÚK. A pravděpodobně se to týká i řady dalších skládek. Všechny mají obvykle své prostorové rezervy, často pokryté územním rozhodnutím, někdy i integrovaným povolením. Rozpor s POH ÚK tedy s velkou pravděpodobností neexistuje a nejde ani o veřejnou podporu.

Bohužel, takové tiché a téměř nepostihnutelné rozšiřování skládek je v příkrém rozporu se směrem evropského nakládání s odpady. Již proběhlo zjišťovací řízení, které vzhledem k uvedeným okolnostem skončilo rozhodnutím o dalším neposuzování. Je pravdou, že jakýsi spolek se odvolal, ale odvolání bylo v nedávné době pravomocně zamítnuto, takže právně je vše v pořádku, skládka se může rozšířit.

Vzhledem k tomu, že skládkování objektivně ničí životní prostředí ze všech jiných možností nakládat s odpadem nejvíce, vzhledem k tomu, že se takto připravujeme o obrovské množství materiálu, který můžeme využít jinak, vzhledem k tomu, že žádná země s vyspělým odpadovým hospodářstvím neskládkuje, je s podivem, jakým směrem se ubírá to naše.

V době, kdy byly plánovány skládky a jejich budoucnost, bylo skládkování téměř jediným možným způsobem. Situace je jiná. Skládkování je na nejnižším stupni hierarchie nakládání s odpady. Hrozí zde neveřejné, nediskutované, tiché a živelné rozšiřování skládek podle starých ale stále platných not. Evropa má ale už jinou partituru.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy