Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

EPC - jak neudělat chyby v zadání výběrového řízení?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Ing. Radim Kohoutek, výkonný ředitel a místopředseda Rady Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s.0

EPC - jak neudělat chyby v zadání výběrového řízení?

Od té doby se podařilo realizovat téměř 250 projektů, což představuje cca. 1100 objektů, ve kterých se pomocí vhodné investice podařilo dosáhnout energetických úspor. Investováno bylo celkem 3,6 miliard korun, z toho 1,2 miliard jen v posledních pěti letech. Tyto investice jen k dnešnímu dni přinesly 4,1 miliard úspor.

Co je EPC?

Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení investice do úsporných opatření. Financování projektu při uplatnění "čisté" podoby metody EPC probíhá tak, že investice jsou po přijatelnou dobu spláceny pouze z uspořených provozních nákladů. Součástí projektu řešeného metodou EPC přitom může být financování třetí stranou. Způsob financování lze zvolit nezávisle.

Města, kraje i ministerstva s ročními náklady na energie +1 milion Kč

Nejčastějšími zákazníky jsou města a kraje, příspěvkové organizace ministerstev a soukromé společnosti. Státní organizace využívají tuto metodu zatím jen okrajově.

Projekty EPC jsou vhodné pro subjekty, jejichž náklady na energie převyšují 1,5 až 2 miliony korun ročně. Proto se tato metoda uplatňuje především v nemocnicích, školách, průmyslových a administrativních objektech.

Nejvíce investic do projektů EPC připadá na Prahu, Pardubický kraj a Moravskoslezský kraj.

Vhodná spolupráce s odborníkem

Jak postupovat v případě, že máte zájem o tento typ služeb, popisuje Radim Kohoutek, výkonný ředitel a místopředseda Rady Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s.

Každý z potenciálních klientů – ať jsou to města, kraje, státní nemocnice nebo třeba průmyslové podniky – má vlastní „core business“, kterému se denně věnuje a kterému rozumí. Energetika a energetické služby jsou oblastí, která také vyžaduje určité know-how a zkušenosti, a proto doporučujeme, aby takový zájemce o tento typ služeb, např. starosta, respektive vedením města pověřený tým pracovníků, spolupracoval s někým, kdo tuto problematiku dobře zná.

Tím je odborný poradce, konzultant, který mu pomůže se zpracováním zadávací dokumentace a provede ho procesem výběru poskytovatelem služby (ESCO, z angl. Energy Service COmpany) v souladu s platnou legislativou - zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Jak postupovat?

  • poptat a vybrat poradce (kontakty najdete například na webu APES)
  • s pomocí vybraného poradce vybrat vhodný objekt resp. několik objektů (tzv. pool)
  • nechat poradcem zpracovat analýzu vhodnosti pro vybrané objekty
  • ve spolupráci s poradcem zpracovat zadávací dokumentaci a připravit výběrové řízení na ESCO
  • vybrat ESCO a uzavřít s ní smlouvu
  • realizovat projekt
  • vyhodnotit efekty
  • v případě dalšího potenciálu pokračovat a pomocí EPC šetřit energie a provozní náklady i v dalších budovách a veřejném osvětlení

Výše zaručených úspor je klíčová

K tomu dodávám, že realizace projektů s přidanou hodnotou v podobě záruky za dosažení úspor je službou, nikoliv pouhou dodávkou zařízení za nejnižší cenu. Nabídky jsou vlastně návrhy řešení, které vznikají bez projektové dokumentace, a proto je nutné, aby byly posouzeny a hodnoceny zkušenými odborníky. Pro hodnocení nabídek jsou použita minimálně 3 kritéria, z nichž největší váhu má výše zaručených úspor.

Vztah mezi klientem a ESCO má jiný charakter, než tomu bývá u standardních dodavatelských projektů. Obě smluvní strany mají stejný zájem – maximalizovat pozitivní efekty projektu, tj. úspory a komfort pro uživatele budov. Z tohoto důvodu se u drtivé většiny projektů daří během období účinnosti smlouvy navýšit objem úspor nad původní očekávání. To pak vytváří prostor pro dodatečné investice a další benefity pro klienta.

A jak funguje ta záruka za výsledek? Jednoduše tak, že když ESCO slíbí klientovi ušetřit 100 a dosáhne pouze 90, je povinna (a to je smluvně ujednáno), vzniklý rozdíl, tj. v takovém případě 10, klientovi zaplatit. Klient tak má jistotu, že vždy bude mít prostředky na splácení nákladů projektu.

Zdroj: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s.

Foto: Radim Kohoutek archiv, ilustrační foto Hana Tomášková


Máte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert