Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Energeticko-technický inovační klastr pomáhá na svět chytrým obcím

| zdroj: Pardubický kraj0

Energeticko-technický inovační klastr pomáhá na svět chytrým obcím

První z konferencí, pořádaných v rámci projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu v klubu ABC Na Olšinkách v Pardubicích, druhá o týden později ve vídeňské části Aspern Seestadt.

Cílem pardubické konference s názvem Energeticky úsporná obec – Chytrá ulice je seznámit samosprávu obcí se zaváděním nových řešení v souladu s novou koncepcí Energeticky úsporná obec.

„Naplnění této koncepce je zásadní pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Řeší řadu témat, jakými jsou například energeticky chytrá obec, decentralizovaná energetika s návaznou ekomobilitou, zachování vody v krajině, zdravé životní prostředí či komunitní programy.

V odpoledním bloku programu se uskuteční tři interaktivní semináře, které přinesou odpovědi na řadu otázek, například jak využít obnovitelné zdroje energie v obcích, jak zvýšit jejich energetickou soběstačnost a bezpečnost nebo kdy je výhodné využít pro financování takových projektů metody Energy Performance Contracting, kdy jsou nová technická řešení financována z dosažených úspor,“ vysvětluje předsedkyně výkonné rady klastru Ludmila Navrátilová.

Na programu jsou vedle obsahu uvedené koncepce také schválené cíle Územní energetické koncepce Pardubického kraje z hlediska budování Smart region či informace o její interaktivní mapě.

Účastníci této konference mohou využít nabídky bonusu a tím i bezplatné účasti na mezinárodní konferenci v Aspernu, kterou Energeticko-technický inovační klastr pořádá v rámci projektu Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor.

Účastníci konference se v jejím závěru budou moci seznámit s budováním tzv. jezerního města Aspern. Tato severovýchodní městská část Vídně je příkladem inteligentního řešení energetiky, dopravy a budov využívajících obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivního fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivého prostředí pro spokojený život lidí.

„Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti,“ konstatuje Ludmila Navrátilová. Multifunkční obytné centrum vzniká již od roku 2011 na ploše 240 hektarů a v konečném důsledku nabídne životní podmínky pro 20 tisíc obyvatel, přičemž zde vznikne přibližně stejný počet pracovních míst.

Koncept Smart City Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava.

Vzhledem k pozvání mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně České republiky v Rakousku JUDr. Ivany Červenkové, aktivní účasti zástupce datové platformy Hlavního města Prahy Golemio, místopředsedy Svazu měst a obcí Slovenské republiky a předpokládané účasti představitelů vídeňské radnice by se konference měla stát novým impulzem k prohloubení spolupráce mezi Prahou a Vídní i všemi třemi uvedenými zeměmi v oblasti zavádění moderních technologií do života měst a obcí.

Foto: Pardubický kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ