Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

EFEKT 2017 - 2021 Státní program na podporu úspor energie

| zdroj: MPO-Efekt0

EFEKT 2017 - 2021 Státní program na podporu úspor energie

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Program EFEKT je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti.  Je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity. 

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).

Program: Státní program na podporu úspor energie

Dotační titul: Program EFEKT

Podprogram č. 1 P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů

Název aktivity:

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla

1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

1D Specifické a pilotní projekty

Podprogram č. 2 P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Název aktivity:

2A Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie

2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce

2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

2G Zpracování územní energetické koncepce

2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Foto: Ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy