Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

EFEKT 2017 - 2021 Státní program na podporu úspor energie

| zdroj: MPO-Efekt0

EFEKT 2017 - 2021 Státní program na podporu úspor energie

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Program EFEKT je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti.  Je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity. 

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).

Program: Státní program na podporu úspor energie

Dotační titul: Program EFEKT

Podprogram č. 1 P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů

Název aktivity:

1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla

1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

1D Specifické a pilotní projekty

Podprogram č. 2 P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Název aktivity:

2A Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie

2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce

2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

2G Zpracování územní energetické koncepce

2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Foto: Ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert