Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Důlní vody v Dědičné štole jako alternativní zdroj energie a tepla

| zdroj: Jihomoravský kraj0

dulnivody
zdroj: jmk.cz

Odborníci nyní prověří potenciál energetického využití Dědičné štoly.

Dědičná štola a důlní vody, které z ní vytékají v katastru města Oslavany, by mohly mít potenciál alternativního zdroje energie a vody a bezemisního zdroje tepla. Možnosti využití vytipovaných vrtů a likvidovaných důlních děl Jihomoravský kraj prověřuje postupně od roku 2021, kdy si na bývalá dobývací území jihomoravských lignitových dolů nechal zpracovat studii. Memorandum o spolupráci s městem Oslavany a státním podnikem DIAMO teď uzavírá do konce roku 2025.

„Okolí Oslavan nám z pohledu využití důlních vod není neznámé. Máme za sebou průzkumné vrty v blízkosti dolu Františka, kde počítáme s možností využití vody jako pitné, v nejzazším případě jako vody užitkové. V každém případě nám zdroj může významně pomoci v období sucha, kdy voda bude sloužit jako závlaha pro zemědělce, k zalévání hřišť, veřejné zeleně nebo třeba pro hasiče. U vody, která vytéká z Dědičné štoly v Oslavanech, se bohužel kvůli chemickému složení a její celkové kvalitě nedá počítat s jejím využitím jako vody pitné, prověřujeme proto hlavně možnosti energetického zpracování,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Voda od Dědičné štoly vytéká stabilně, s vydatností kolem 3.456 m3 denně, tedy 1.261 440 m3 ročně.

„Po provedené analýze a vyhodnocení potenciálu důlních vod z Dědičné štoly v Oslavanech budeme nyní cílit na využití jejího geotermálního potenciálu, který je obrovský (pro dokreslení jen při teplotním spádu 1 °C jde o 1500 MWh/rok, při 5 °C se bavíme o téměř 8000 MWh). Jedná se o strategicky stabilní, bezpečný a především bezemistní zdroj tepelné energie, která bude mít budoucí pozitivní dopady do možnosti rozšíření infrastruktury CZT ve městě Oslavany, zvýšení míry energetické soběstačnosti s eliminací rizika růstu, či extrémního kolísání cen a především přispěje k významnému zvýšení využití zelených zdrojů energie,“ objasňuje starosta města Oslavany Vít Aldorf.

Podobné projekty teď kraj podporuje taky v obcích na Kyjovsku – konkrétně v Kelčanech, Žádovicích a Šardicích, které potřebují upravit nebo zkolaudovat průzkumné vrty nebo vypracovat studii proveditelnosti. I tam mají důlní vody potenciál pomoci v boji proti suchu. „Stěžejní je přestat plýtvat pitnou vodou tam, kde můžeme použít užitkovou – navíc z přírodních zdrojů,“ dodává náměstek Jan Zámečník.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ