Doubrava má novou čistírnu odpadních vod, v obci byly zlikvidovány kanalizační výústi

| zdroj: SmVaK Ostrava0

aktuality.jpg
zdroj: SmVaK Ostrava

V doubravské lokalitě U Komendra bylo na čtyři kanalizační výusti napojeno více než 500 obyvatel. Investice zajistí likvidaci odpadních vod napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu a novou čistírnu odpadních vod pro 693 ekvivalentních obyvatel. Vzniklo zhruba 730 metrů gravitační kanalizační sítě.

Více než 39,5 milionu korun si vyžádá investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které bylo napojeno více než 160 lidí. Stavba obdobného charakteru v Doubravě v lokalitě U Komendra, kde byla vybudována také nová čistírna odpadních vod, přišla na více než 32 milionů.

„Důvodem pro realizaci obou staveb bylo zlepšení životního prostředí z hlediska odvádění odpadních vod a uvedení jejich likvidace v těchto lokalitách do souladu s platnou legislativou. Platnost současného povolení pro nakládání s odpadními vodami ze strany vodoprávních úřadů končí na konci roku 2020. V případě obou míst jde o výrazný příspěvek ke zvýšení úrovně životního prostředí a obecně kvality života v těchto lokalitách,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Čistírna odpadních vod je vybudována v doubravské části Špluchov. „Vyčištěná odpadní vodasměřuje do Doubravského potoka, který je přítokem Karvinského potoka. Nová čistírna je projektována na průměrný odtok jednoho litru odpadní vody za sekundu, což představuje zhruba 92 kubíků za den a 33 700 kubíků za rok, maximálně se jedná o 2,8 litru za sekundu a v kritické situaci o 8,5 litru za sekundu,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Areál vybudované čistírny je navržen s prostorovou rezervou pro možnost v budoucnu vybudovat totožnou linku biologického čištění. K tomu může dojít po dobudování dalších částí obecní kanalizace.

Ulice Na Svahu a U vodojemu v Petřvaldu byly odkanalizovány jednotnými kanalizacemi, které končily dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. „V průběhu stavby byla vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod, kterou vlastní a provozují SmVaK Ostrava na území Šenova,“ popisuje Tlolka.

Stavba zahrnuje vybudování splaškové kanalizace v délce 1018 metrů, 89 metrů protlaku, 28 betonových revizních šachet, 17 polypropylenových kanalizačních revizních šachet, kanalizačních přípojek v celkové délce 850 metrů a 120 polypropylenových přípojkových revizních šachet. Postavena byla také kanalizační čerpací stanice s dvěma ponornými kalovými čerpadly včetně elektrotechnické části, měření a regulace. Vybudován byl polyetylenový kanalizační výtlak v délce 1745 metrů včetně armatur a řadovek. Definitivně hotovo bude do konce roku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.