Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 v Plzeňském kraji

| zdroj: Plzeňský kraj0

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektových dokumentací k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod) a projektových dokumentací pro realizaci opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 obsahuje dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020.

Dotace bude poskytnuta na vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované prostředky jsou určeny pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost. Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program na rok 2020 na dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 činí 2 000 000 Kč, na dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020 jsou pak alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Celkem jsou tedy na uvedený dotační program vyčleněny 4 000 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Martin Pták
e-mail: martin.ptak@plzensky-kraj.cz, telefon: 377 195 330

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert