Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotační podpora elektromobility

| autor: redakce0

Dotační podpora elektromobility

Proč funguje podpora čisté mobility?

 • Doprava je největším znečišťovatelem ovzduší ve velkých městech.

 • Nejproblematičtější jsou oxidy dusíku (NOx ), malé prachové částice (PM2,5) a benzo(a)pyren + CO2

 • Emise znečisťujících látek jsou produkovány v dýchací zóně obyvatel.

 • Jen kvůli znečištění prachem předčasně zemřelo v roce 2017 v ČR 5 700 lidí, celkový počet předčasných úmrtí kvůli špinavému vzduchu je 11 000 ročně.

 • Počet automobilů na konvenční pohony v ČR prudce roste (2000 – 3,4 mil. aut, 2018 – 5,6 mil. aut).

Národní akční plán čisté mobility– 2015 (Aktualizace 12/2019)

 • Naplnění požadavků směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Analytická část + karty opatření

Cíl: 2020: 1 300 veřejných dobíjecích bodů (z toho 500 DC nabíjecích stanic a 800 AC nabíjecích bodů)

Cíl: 2020: 6 tis. vozidel BEV a 11 tis. PHEV

Podpora čisté mobility napříč resorty

 • Vychází z Národního akčního plánu čisté mobility (2015)
 • Do konce roku 2019 – aktualizace (MPO)
 • Bílé místo – podpora EV pro fyzické osoby a podpora pro podnikatele v Praze.

IROP (MMR)

• Podpora nákupu CNG a elektro busů a elektrických kolejových vozidel

• Příjemci: veřejné DP

OPD (MD)

• Podpora veřejné infrastruktury dobíjecích stanic pro EV / CNG / LNG a vodík

• Příjemci: provozovatelé dobíjecích stanic

OPPIK (MPO)

• Podpora nákupu EV a pořízení dobíjecích stanic

• Příjemci: podniky mimo Prahu

NPŽP (MŽP)

• Podpora nákupu EV, PHEV a CNG

• Příjemci:

 • Obce, kraje

 • organizace jimi zřízené

• Osvěta

Praha OPPPR

• Podpora nákupu elektro busů – 2019

• Příjemce: DP Praha

Doprava je jedním z fenoménů, který má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zajištění kvalitního a zdravého životního prostředí pro člověka. Dotační programy by měly napomáhat vytvoření podmínek pro intenzivní rozvoj alternativní dopravy a managementu mobility snižující emise rizikových látek.

Více informací o jednotlivých dotačních projektech najdete v dalším článku.

Zdroj: Mgr. Jaroslav Kepka/ Vedoucí oddělení politiky a strategií ŽP MŽP

Konference Elektromobilita v praxi/ BID services

Foto: ilustrační/ Pixabay/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards