Reklama

4. 7. 2019  |  Dotace  |  Autor: redakce

Dotační podpora elektromobility

Doprava patří mezi největší znečišťovatele ovzduší ve velkých městech. Stát proto nabízí podporu napříč resorty. Vychází přitom z Národního akčního plánu čisté mobility.

Proč funguje podpora čisté mobility?

 • Doprava je největším znečišťovatelem ovzduší ve velkých městech.

 • Nejproblematičtější jsou oxidy dusíku (NOx ), malé prachové částice (PM2,5) a benzo(a)pyren + CO2

 • Emise znečisťujících látek jsou produkovány v dýchací zóně obyvatel.

 • Jen kvůli znečištění prachem předčasně zemřelo v roce 2017 v ČR 5 700 lidí, celkový počet předčasných úmrtí kvůli špinavému vzduchu je 11 000 ročně.

 • Počet automobilů na konvenční pohony v ČR prudce roste (2000 – 3,4 mil. aut, 2018 – 5,6 mil. aut).

 

Národní akční plán čisté mobility – 2015 (Aktualizace 12/2019)

 • Naplnění požadavků směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Analytická část + karty opatření

Cíl: 2020: 1 300 veřejných dobíjecích bodů (z toho 500 DC nabíjecích stanic a 800 AC nabíjecích bodů)

Cíl: 2020: 6 tis. vozidel BEV a 11 tis. PHEV

 

 

Podpora čisté mobility napříč resorty

 • Vychází z Národního akčního plánu čisté mobility (2015)
 • Do konce roku 2019 – aktualizace (MPO)
 • Bílé místo – podpora EV pro fyzické osoby a podpora pro podnikatele v Praze.

 

IROP (MMR)

• Podpora nákupu CNG a elektro busů a elektrických kolejových vozidel

• Příjemci: veřejné DP

 

OPD (MD)

• Podpora veřejné infrastruktury dobíjecích stanic pro EV / CNG / LNG a vodík

• Příjemci: provozovatelé dobíjecích stanic

 

OPPIK (MPO)

• Podpora nákupu EV a pořízení dobíjecích stanic

• Příjemci: podniky mimo Prahu

 

NPŽP (MŽP)

• Podpora nákupu EV, PHEV a CNG

• Příjemci:

 • Obce, kraje

 • organizace jimi zřízené

• Osvěta

 

Praha OPPPR

• Podpora nákupu elektro busů – 2019

• Příjemce: DP Praha

 

 

Doprava je jedním z fenoménů, který má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zajištění kvalitního a zdravého životního prostředí pro člověka. Dotační programy by měly napomáhat vytvoření podmínek pro intenzivní rozvoj alternativní dopravy a managementu mobility snižující emise rizikových látek.

 

Více informací o jednotlivých dotačních projektech najdete v dalším článku.

 

Zdroj: Mgr. Jaroslav Kepka/ Vedoucí oddělení politiky a strategií ŽP MŽP

Konference Elektromobilita v praxi/ BID services

 

Foto: ilustrační/ Pixabay/ redakce archiv

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI