Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích

| autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.0

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích

Veřejné parky

Na zakládání či obnovu veřejných parků, zahrad, sadů, stromořadí, alejí, lesoparků, remízků či jezírek, tůní, mokřadů, retenčních nádrží, části vodních toků a realizaci sídelní zeleně jsou připraveny finanční zdroje otevřené dotační výzvy evropského fondu podporující životní prostředí a jeho biodiverzitu.

Regenerace brownfieldů

Na rekonstrukci, výstavbu a revitalizaci (vč. bourání a revitalizace funkčních ploch) zanedbaných a nevyužívaných obecních objektů, tzn. „brownfieldů“, jsou připraveny finanční prostředky otevřené dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Objekty, které využijí této dotační podpory, musí být následně využity pro nekomerční činnosti a sloužit veřejnému zájmu.

Vozidla na alternativní pohony

Na pořízení ekologicky šetrných vozidel s alternativními pohony je prostřednictvím nově otevřené dotační výzvy národního fondu orientující se na životní prostředí připraveno 100 mil. Kč. Podporovány jsou vozidla s pohonem CNG, plug-in hybrid, hybrid a elektromobil vč. dobíjecí stanice. Dotací nejsou podporována vozidla, jejichž hlavní trakční baterie obsahují těžké kovy (olovo, kadmium).

Výsadba stromů

Díky iniciativě „Sázíme budoucnost“ lze v aktuálně otevřené dotační výzvě fondu orientující se na životní prostředí nejen ze strany obcí požádat od 100 % dotaci na výsadbu stromů. Podporován je nákup sazenic, nákup potřebného materiálu, následná péče o vysazené stromy a odborná příprava a dozor výsadby. Při samotné výsadbě je předpokládána občanská inciativa.

Obce v národních parcích

Obce nacházející se na území Národních parků mohou již jen do konce března 2020 žádat v otevřené dotační výzvě o finanční podporu na infrastrukturu a vybavenost, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, informační centra, programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí a kofinancování podpořených projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V současné době mohou obce dále žádat o finanční dotace na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod, vybudování obecního sociálního bydlení a byla také opět vyhlášena tzv. „Dešťovka pro obce“ neboli také „Velká dešťovka“ spojená s povodňovou ochranou intravilánu obce.

Začátkem března 2020 je plánováno opětovné vyhlášení dotační výzvy na energetické úspory veřejných budou a obnovitelné zdroje energie.

Rádi Vám poradíme ve věci aktuálních a budoucích dotačních příležitostech a nastavíme Vám dotační plán na míru pro právě Vaši obec. Proto neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžeme Vám již od fáze přípravy a podání žádostí o dotace, přes samotnou realizaci dotačních projektů až po jejich následnou udržitelnost.

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Foto: ilustrační/ foter.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert