Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích

| autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.0

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích

Veřejné parky

Na zakládání či obnovu veřejných parků, zahrad, sadů, stromořadí, alejí, lesoparků, remízků či jezírek, tůní, mokřadů, retenčních nádrží, části vodních toků a realizaci sídelní zeleně jsou připraveny finanční zdroje otevřené dotační výzvy evropského fondu podporující životní prostředí a jeho biodiverzitu.

Regenerace brownfieldů

Na rekonstrukci, výstavbu a revitalizaci (vč. bourání a revitalizace funkčních ploch) zanedbaných a nevyužívaných obecních objektů, tzn. „brownfieldů“, jsou připraveny finanční prostředky otevřené dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Objekty, které využijí této dotační podpory, musí být následně využity pro nekomerční činnosti a sloužit veřejnému zájmu.

Vozidla na alternativní pohony

Na pořízení ekologicky šetrných vozidel s alternativními pohony je prostřednictvím nově otevřené dotační výzvy národního fondu orientující se na životní prostředí připraveno 100 mil. Kč. Podporovány jsou vozidla s pohonem CNG, plug-in hybrid, hybrid a elektromobil vč. dobíjecí stanice. Dotací nejsou podporována vozidla, jejichž hlavní trakční baterie obsahují těžké kovy (olovo, kadmium).

Výsadba stromů

Díky iniciativě „Sázíme budoucnost“ lze v aktuálně otevřené dotační výzvě fondu orientující se na životní prostředí nejen ze strany obcí požádat od 100 % dotaci na výsadbu stromů. Podporován je nákup sazenic, nákup potřebného materiálu, následná péče o vysazené stromy a odborná příprava a dozor výsadby. Při samotné výsadbě je předpokládána občanská inciativa.

Obce v národních parcích

Obce nacházející se na území Národních parků mohou již jen do konce března 2020 žádat v otevřené dotační výzvě o finanční podporu na infrastrukturu a vybavenost, snížení světelného znečištění, zpracování rozvojových dokumentů a studií, informační centra, programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí a kofinancování podpořených projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V současné době mohou obce dále žádat o finanční dotace na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod, vybudování obecního sociálního bydlení a byla také opět vyhlášena tzv. „Dešťovka pro obce“ neboli také „Velká dešťovka“ spojená s povodňovou ochranou intravilánu obce.

Začátkem března 2020 je plánováno opětovné vyhlášení dotační výzvy na energetické úspory veřejných budou a obnovitelné zdroje energie.

Rádi Vám poradíme ve věci aktuálních a budoucích dotačních příležitostech a nastavíme Vám dotační plán na míru pro právě Vaši obec. Proto neváhejte a kontaktujte nás. Pomůžeme Vám již od fáze přípravy a podání žádostí o dotace, přes samotnou realizaci dotačních projektů až po jejich následnou udržitelnost.

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Foto: ilustrační/ foter.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema