Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro města a obce na ochranu životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

Dotace pro města a obce na ochranu životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu

Program péče o krajinu  

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

Ministerstvo otevřelo příjem žádostí konkrétně do dvou podprogramů, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

V podprogramu Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B), který slouží širokému okruhu žadatelů, včetně měst a obcí, místních spolků, neziskových organizací, fyzických a právnických osob, se oproti loňskému roku zdvojnásobila alokovaná částka, a to na celkových 80 milionů korun. Z této alokace MŽP prioritně poskytne 40 milionů na výsadbu nelesní zeleně ve volné krajině a tím opět podpoří iniciativu Sázíme budoucnost, jejímž ambiciózním cílem pro Českou republiku je během 5 let posílit odolnost měst a zdravou krajinu v době klimatické změny výsadbou 10 milionů stromů.

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy. Na výsadby stromů ve volné krajině dlouhodobě přispíváme právnickým i fyzickým osobám z našeho ministerského Programu péče o krajinu, a protože nejen s ohledem na změnu klimatu ještě více „sázíme budoucnost“, jen na sázení stromů v krajině jsme alokovali 40 milionů korun, dalších 40 milionů korun půjde na mokřady, tůně a zadržování vody v krajině,“ říká ministr Richard Brabec.

Mezi další podporované projekty v Podprogramu B patří i obnova či budování tůní, péče o mokřadní plochy či výsadba stanovištně původních druhů dřevin, uvedená opatření společně přispívají k obnově přirozeného vodního režimu v krajině i odtokových poměrů v ní a tím i k boji se suchem.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, max. však 250 000 Kč. V roce 2019 bylo zafinancováno z podprogramu B 757 projektů za 41 milionů Kč.

Program LIFE

Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

Díky podpoře z programu LIFE probíhá v České republice například revitalizace rašelinišť a mokřadů a obnova přírodního vodního režimu v krajině, zavádí se udržitelný management pastvin a lesních stepí založený na obnovení tradičních zemědělské postupů. Podpora v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu pomáhá českým městům reagovat na možné dopady změny klimatu a připravit účinné adaptační strategie nebo vyzkoušet konkrétní opatření na řešení problému přehřívání, tzv. tepelných ostrovů. V rámci společného polsko-českého projektu se testuje nový způsob separace a regenerace odpadních chladicích směsí.

Struktura programu LIFE

Program LIFE se dělí na dva podprogramy – Podprogram životní prostředí a Podprogram klima, z nichž každý se člení na tři prioritní oblasti.

Žadatelem může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem pak i subjekt mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu.

„Česká republika je v silné konkurenci evropských projektů úspěšná a kvalita projektů se z pohledu specifických podmínek programu stále zvyšuje. MŽP se snaží české žadatele v programu LIFE dlouhodobě podporovat prostřednictvím informační, konzultační a finanční pomoci“, říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Více informací najdete zde.

Foto: ilustrační/ redakce archiv/ Pixabay/ MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.