Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace na chemickou recyklaci odpadů mohou získat i obce. Připraveno je 200 mil. Kč

| zdroj: SFŽP0

nareeta-martin-BT8ilHR95s4-unsplash
zdroj: unsplash.com

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí podpoří budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.

Podpora se vztahuje na zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). Minimálně 70 % výstupů ze zařízení musí směřovat k následnému materiálovému využití.

O podporu se mohou ucházet společnosti a subjekty nakládající s odpady, ale i obce či svazky obcí, kraje či příspěvkové organizace.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 15. listopadu 2023 do 28. června 2024.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 62. výzvě

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ