Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

| autor: redakce0

Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zvláště v Africe je mezinárodní dohoda o boji proti desertifikaci a zmírnění důsledků sucha prostřednictví národních akčních programů, které zahrnují dlouhodobé strategie podporované mezinárodní spoluprací a partnerskými dohodami.

Úmluva, která je jedinou úmluvou vyplývající z přímého doporučení Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, byla přijata v Paříži dne 18. června 1994 a vstoupila v platnost 26. prosince 1996. Je prvním a jediným mezinárodně závazným rámcem nastaveným tak, aby řešil problémy desertifikace. Úmluva je založena na principu participace, partnerství a decentralizace – páteři dobré správy a udržitelného rozvoje. Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie. 

Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami, řeší příloha V. této úmluvy, platná od roku 2001. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech. Odkaz na aktuální stránky úmluvy Světového dne boje proti suchu a desertifikaci 2019 ZDE.

Letos s mottem Pěstujme budoucnost společně"

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v tomto roce pod mottem „Pěstujme budoucnost společně (Let´s grow the future together)“ poukazuje na to, že obnova produktivity degradované půdy a zlepšení prostředků obživy je základním předpokladem pro budoucnost lidstva.

Letos navíc uplyne 25 let od sjednání této úmluvy, což vybízí k ohlédnutí za úsilím států řešit problémy spojené s degradací půdy, včetně sucha.

Zdroj: MŽP, Wikipedie

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy