Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci

| autor: SMO ČR - TZ0

Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci

Dluh ve výši necelých 31 mil. Kč se obec snaží poctivě splácet. K prosinci 2018 činil tento dluh cca 12,9 mil Kč. V současnosti obec splácí bezúročnou finanční výpomoc ve výši zbylého dluhu, tedy částku 13 milionů korun, kterou obci poskytlo Ministerstvo financí ČR. Protože se současné vedení snaží aktivně řešit jednak zadlužení a jednak by také rádo dobudovalo chybějící infrastrukturu, jako je kanalizace, vodovod či zlepšilo stav místních komunikací, rozhodlo se vedení Karlovarského kraje vyhlásit veřejnou sbírku, do které mohou přispět i ostatní obce nebo veřejnost.

Svaz měst a obcí tuto iniciativu podporuje a informace o sbírce předává svým členům. „Podporujeme poctivou snahu o napravení situace a současné vedení obce je pro nás tou nejlepší zárukou, že Bublava má ve svém čele obětavé, pracovité a zodpovědné osobnosti, které pro svou obec žijí“, říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Starostka Monika Hrádková k situaci ve své obci zaslala následující dopis:

Popis situace:

Krušnohorská obec Bublava se do potíží dostala díky megalomanskému projektu stavby akvaparku, resp. v důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu akvaparku v letech 1999-2002.

Dluh ve výši necelých 31 mil. Kč se obec snaží poctivě splácet. K dnešnímu dni dluh činí 12,9 mil. Kč. Větší část splacené částky ovšem tvoří odvody z prodeje pozemků, jejichž nabídka rapidně klesá. Pro nové investory za současného bídného stavu infrastruktury není Bublava tím správným lákadlem, odpadá tedy i možnost vytváření výraznějších příjmů do rozpočtu např. z pronájmů a na to navazující snižování výše dluhu. Příjem obce ze státního rozpočtu činní cca 5.5 mil. Kč, ani zde tedy nezbývá prostor pro výrazné splácení.

Dopad na život v obci, resp. na rozvoj obce je naprosto fatální. V roce 2019 je cca 80% obecních komunikací, pokud se tak ještě dají nazývat, v dezolátním stavu. Odkanalizováno je cca 50% obce, vodovod je cca v 10% obce, ve výčtu základních nedostatků bychom mohli dlouho pokračovat. Důvod tohoto stavu je jasný – rozpočet obce je velmi napjatý a finanční prostředky na investice nezbývají.

V době největšího ekonomického růstu okolní obce a města investují, naše obec naopak dále chátrá.

Jako nově zvolení představitelé obce, minulostí zcela nedotčení, vnímáme jako povinnost tuto situaci řešit a hledat všechny možnosti vedoucí ke zlepšení neúnosného stavu. Nejedná se pouze o povinnost, ale především o vůli, chuť a elán problémy obce konstruktivně řešit a pokud možno i s Vaší pomocí vyřešit.

Obci Bublava se podařilo na konci roku 2018 získat od Ministerstva financí ČR bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 12.9 mil. Kč, díky níž vyrovnala své závazky vůči Finančnímu úřadu a zbavila se tak exekučních příkazů na svých nemovitostech. Tuto půjčku bude obec splácet dalších 14 let.

Veřejnou sbírku vnímáme jako nouzové, ale pro obec aktuálně nutné řešení. Chápeme, že eventuálními příspěvky do veřejné sbírky budeme zatěžovat rozpočty našich přispěvovatelů, ale hledáme všechny možnosti jak naší obci pomoci a na osudu Bublavy nám opravdu záleží.

Případné získané finanční prostředky budou využity na splácení NFV a prostředky rozpočtu obce Bublava by mohly být tak využívány k rozvoji katastrofální infrastruktury krušnohorské obce.

Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete Bublavě v tíživé situaci příspěvkem do veřejné sbírky pomoci.

Mottem sbírky by mohlo být „Dejme Bublavě po 20 letech novou šanci“. Právě v roce 1999 se začal díky nezodpovědnému jednání tehdejších představitelů obce rýsovat budoucí bublavský krach.

Minulost nezměníme, budoucnost i s Vaší pomocí můžeme. Číslo transparentního účtu veřejné sbírky na pomoc obci Bublava je 115-9669510257/0100. Výši příspěvku na snížení zbývajícího téměř 13 milionového dluhu necháváme na Vás.

Domníváme se, že naše obec byla v předešlých letech potrestána za své pochybení, resp. za pochybení tehdejších obecních zastupitelů dostatečně. Dle našeho názoru si občané Bublavy zaslouží lepší život ve své obci.

Monika Hrádková, Miroslav Račko

Usnesení:

"Zastupitelstvo obce ...... schvaluje poskytnutí příspěvku ve vyši ....  Kč z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.“

Obce i jednotlivci mohou zaslat finanční prostředky na zvláštní bankovní účet číslo: 115-9669510257/0100. Zasláním příspěvku přispěvatelé souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů na zvláštním účtu.

Soubory ke stažení

Memorandum o spolupraci - SMO CR - Karlovarsky kraj - Obec Bublava,cerven2019 (112 kB)
Vyhlášení veřejné sbírky na pomoc obci Bublava (42 kB)

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ