Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Splatnost daně z nemovitosti nebyla plošně odložena, protože jejím příjemcem jsou obce

| zdroj: Finanční správa0

Splatnost daně z nemovitosti nebyla plošně odložena, protože jejím příjemcem jsou obce

Finanční správa České republiky v těchto dnech zahájila rozesílku celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020 a informací pro placení daně z nemovitých věcí  e-mailem, případně do datové schránky.

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí v souladu se zákonem až 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí obvykle při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento vzniklý nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.

Poplatníkům, u kterých je první splátka daně vyšší než 5 000 Kč, doporučujeme v případě, že se neočekávaně dostali do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. U žádostí podaných do 31. července 2020 byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky a využít Pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s Pokynem č. GFŘ-D-21.

Složenky a informace k placení daně z nemovitých věcí by měly být doručeny nejpozději do 25. května 2020, pokud tomu nezabrání nečekané okolnosti v souvislosti s pandemií.

Žádáme poplatníky, aby dodržovali nařízení vlády ve vztahu k opatřením vydaným v souvislosti s koronavirem a přizpůsobili této situaci způsob úhrady daně. Finanční správa preferuje úhradu bankovním převodem. Při platbě na pokladně finančního úřadu, případně na poště, by mohlo docházet k nežádoucímu setrvávání ve frontě. Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence.

Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete zde:

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí

 Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
 Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
 Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
 Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
 Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
 Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
 Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
 Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
 Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
 Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
 Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Variabilní symbol
rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby

Konstantní symbol
1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert