Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zdroje jsou omezeny a je nutno je využívat chytře a úsporně

| autor: redakce0

Zdroje jsou omezeny a je nutno je využívat chytře a úsporně

Internet věcí je kyberneticko-fyzický systém vybudovaný pro komunikaci různých elektronických zařízení, jejich kontrolu i aktivní řízení prostřednictvím internetu. Do sítě mohou být zapojena téměř všechna zařízení, která si lze představit. Jedním z jeho úkolů je sběr velkého množství dat.

Z měřidel získáváme data minulého období, dostáváme informaci o minulosti, jaké byly naše spotřeby,“ vysvětloval Ivo Winkler na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2019. Tedy říkáme, jaké množství bylo spotřebováno a kolik má v návaznosti na to zákazník zaplatit. Navíc získáváme informace o tom, jak má zákazník pro další období upravit své chování, aby se choval více ekologicky i ekonomicky. Zda tak učinil, se ale dozvíme až po dalším vyúčtovacím období.

Co nás čeká v budoucnu?

Musíme ovšem počítat s tím, že zdroje jsou omezeny a je nutno je využívat chytře a úsporně,“ upozorňuje Ivo Winkler. Ceny zdrojů porostou a bude složitější se k nim dostat. Veškerá práce musí probíhat online, hodnoty spotřeb získáme online a abychom s nimi mohli dále pracovat, musíme vědět, jak je chceme dále využít.

Dálkový odečet spotřeb vody a tepla je podpořen od roku 2027 i legislativně, bude totiž dle evropské směrnice povinný. Plánuje se využívání Smart meteringu (uceleného systému automatického sběru dat z měřičů spotřeby). Data se odešlou na server k dalšímu zpracování. Veškerá data, která získáme, zpracujeme a dokážeme dále využít. Na základě online dat pak budeme schopni řídit celý systém, a to nejen budovy, ale i ulice, města atd.

Zapojení predikce, například předpovědi počasí, nám umožní zpracovávat informaci nejen o tom jak bylo, ale i jak bude a optimalizovat využívání zdrojů.

Co je základní myšlenkou?

Technologie je pouhým nástrojem,“ vysvětluje Ivo Winkler a ptá se: „Co chceme získat? Proč chceme budovat systém pro sběr dat? Jaká máme očekávání?“ Síť bude automaticky fungovat, ale potřebuje člověka, který ji nastaví, bude ji spravovat, bude získaná data interpretovat a nastaví další procesy.

Nemusíme fyzicky stavět síť, nemusíme se omezovat na jednu budovu, jsme schopni vše dostat na jedno místo a nemusíme se omezovat na jeden účel,“ objasňuje výhody Internetu věcí Winkler a dodává: „Data však musí být uložena bezpečně, to je podmínka.“

Spojením metody BIM, což je zjednodušeně řečeno povýšení klasického projektování do podoby vytváření modelu budovy, a dat získaných pomocí IoT z instalovaných prvků získáme věrný digitální 3D obraz budovy. Tedy „Živý model budovy“, jak jej nazval Ivo Winkler. Živý model budovy zahrnuje také informaci o aktuálním stavu jednotlivých prvků budovy zapojených do sítě.

Jaký to má přínos pro zákazníky?

Při použití možností Internetu věcí se veškeré služby v porovnání se současným stavem zautomatizují, ubude potřeba lidské práce pro automatické činnosti a člověk bude plnit jinou roli. Data budou sbírána automaticky, odesílána na server, rozúčtování bude připraveno automaticky a my tak získáme značnou časovou i finanční úsporu.

Další využití, které se nabízí, je obchodní. Systém řízení má potenciál v nových službách spojených s provozem budov, a nejen jich, jako je například řízené větrání, hlídání CO2, likvidace odpadu, tedy např. senzory v popelnicích, zabezpečení proti vniknutí a požáru apod. Zařízení budou signalizovat svůj stav, odpadne nutná fyzická kontrola člověkem.

Zásadním pro pochopení Internetu věcí, je pochopení významu dat,“ upozorňuje Winkler. Musíme být schopni je interpretovat a rozvíjet. Tedy z dat vytvořit informaci a tu pak využít jako znalost.

Aby doložil, jak řetězec mezi daty, informacemi a znalostmi funguje, dává Ivo Winkler příklad s uhlím: „Máme k dispozici data: Uhlí je v zemi. Když víme, kde je uhlí uloženo, je to informace. Když víme, jak se k uhlí dostaneme, je to znalost.“

Následné využití dat získaných z dálkových odečtů má při správné interpretaci velký potenciál do budoucnosti. Získané informace lze využít například pro rozšíření portfolia služeb poskytovatelů energií pro koncové odběratele, můžeme se zaměřit na predikování budoucího stavu nebo lidskou sílu ušetřenou automatickým procesem využijeme na jiné projekty.


Foto: Ivo Winkler/ Enbra
Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ