Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

ČVUT UCEEB pomáhá Kladnu k energetické soběstačnosti a uhlíkové neutralitě

| zdroj: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze0

ČVUT UCEEB pomáhá Kladnu k energetické soběstačnosti a uhlíkové neutralitě

Společným cílem je zřídit ve městě alespoň jednu energeticky soběstačnou čtvrť nebo komplex budov, aktivně zapojit občany do energetické strategie a významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Kladno jako jedno z prvních měst v České republice získalo možnost podílet se na pětiletém mezinárodním projektu SPARCS. Ten je součástí většího evropského programu Evropské komise na podporu vědy a výzkumu HORIZON 2020, který sdružuje v jedno společné konsorcium celkem 31 partnerských organizací, jež budou mezi sebou sdílet informace a zkušenosti.

Kladno si s pomocí ČVUT UCEEB a dalších evropských měst zapojených do projektu vytvoří během pěti let vlastní vizi šitou na míru lokálním potřebám. Jeho specifikem bude hledání možností šetrného a zároveň efektivního využití velkého podzemního vodního rezervoáru v rámci tepelného hospodářství.

„Hlavní myšlenkou je, aby města byla aktivním přispěvatelem do energetické bilance, aby tedy jen neodebírala elektřinu a tepelnou energii z nadřazené energetické sítě, ale elektrický proud a teplo také sama produkovala.

V Kladně by postupně měla vzniknout oblast či čtvrť, která vyrobí během roku více, než spotřebuje, a přebytek bude dodávat do sítě. Tak je možné například vykrývat nečekané výkyvy odběru v nadřazené síti.

Město může postupně dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality, kdy produkování skleníkových plynů z primárních zdrojů kompenzuje vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů,“ říká Michal Kuzmič koordinátor projektu SPARCS za ČVUT UCEEB.

Jednou z priorit Kladna je vytvořit zhruba do dvou let standardizovaný plán pro bezuhlíkové a energeticky efektivní město, tzv. SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). V něm se mimo jiné zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 % a to především u skleníkových plynů.

Mezi první úkoly v projektu SPARCS, na nichž se bude podílet ČVUT UCEEB, bude v nadcházejících měsících patřit mapování Kladna v oblasti strategického plánování a energetiky spolu s vytvořením jeho výchozího profilu jako základu pro stanovení Vize 2050. Město by ji mohlo představit veřejnosti již na konci příštího roku.

„Následně bychom chtěli přímo s občany i místními firmami či investory nad dokumentem diskutovat a zapojit je. Rádi bychom docílili toho, aby lidé měli zájem na tom, jak město energeticky funguje,“ konstatoval primátor Dan Jiránek s tím, že know-how může přinést rovněž zapojení ministerstev, univerzit či evropského Paktu starostů a primátorů a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), kam se Kladno hodlá v dohledné době jako jedno z mála českých měst přidružit. 

Více detailů o zapojení Kladna do projektu SPARCS si můžete přečíst ZDE.

Foto: ČVUT UCEEB

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ