Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

ČOI kontrolovala nabídku a prodej výrobků znečišťující životní prostředí

| zdroj: ČOI0

ČOI kontrolovala nabídku a prodej výrobků znečišťující životní prostředí

Konkrétně se zaměřila na nabídku a prodej výrobků jako jsou například barvy, laky, ředidla, rozpouštědla nebo technické benzínové čističe. Celkem v této oblasti uskutečnila 156 kontrol a v 6 případech obchodníci porušili zákon o ochraně ovzduší.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v druhé polovině roku 2019 kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Celkem provedla 156 kontrol a při 40 z nich bylo zjištěno porušení právních předpisů.

V 6 případech se jednalo o porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v 35 případech o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy nejčastěji obchodníci nedodrželi § 3 tohoto zákona, který se týká poctivosti prodeje.

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Jihočeský a Vysočina

33

11

33,3%

Středočeský a Hl. město Praha

19

2

10,5%

Plzeňský a Karlovarský

5

1

20,0%

Ústecký a Liberecký

50

12

24,0%

Královéhradecký a Pardubický

8

4

50,0%

Jihomoravský a Zlínský

24

8

33,3%

Olomoucký a Moravskoslezský

17

2

11,8%

Celkem

156

40

25,6%

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bylo zjištěno v 6 případech:

  • v 5 případech obchodníci prodávající výrobky, které přesahují limitní hodnoty pro obsah těkavých organických látek stanovené prováděcím právním předpisem, porušili povinnost vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků, o osobách, kterým byl tento výrobek prodán, s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy fyzické osoby nebo názvu a adresy právnické osoby včetně adresy a identifikačního čísla provozovny přiděleného prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tuto evidenci je prodávající povinen uchovat pro účely kontroly po dobu 5 let (§ 18 odst. 2).
  • v 1 případě výrobky určené pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky, nebyly označeny údaji o obsahu těkavých organických látek a o jejich kategorizaci způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu (§ 18 odst. 3)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen v 35 případech.Nejčastěji bylo zjištěno porušení § 3 tohoto zákona, které se týká poctivosti prodeje.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 32 pokut v hodnotě 58 500 Kč.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS