Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

ČOI i v roce 2019 kontrolovala dodržování zákona o obalech

| zdroj: ČOI0

ČOI i v roce 2019 kontrolovala dodržování zákona o obalech

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2019 kontroly dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Převážnou část kontrol prováděla v obchodních řetězcích a centrech, ale zjišťovala také situaci v menších provozovnách a stáncích na tržištích. V průběhu minulého roku uskutečnila 4 267 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 116 případech. Nejčastěji prodávající poskytl spotřebiteli v místě prodeje plastovou odnosnou tašku zdarma.

V rámci této kontrolní akce ČOI také zjišťovala dodržování dalších právních předpisů. Ty byly porušeny při 2 071 kontrolách.

Kontroly obalů v roce 2019

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

280

171

61,1%

Jihočeský a Vysočina

1 010

445

44,1%

Plzeňský a Karlovarský

773

366

47,4%

Ústecký a Liberecký

705

379

53,8%

Královéhradecký a Pardubický

729

272

37,3%

Jihomoravský a Zlínský

279

167

59,9%

Olomoucký a Moravskoslezský

491

271

55,2%

Celkem

4 267

2 071

48,5%

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bylo zjištěno ve 116 případech. Konkrétně se jednalo:

  • ve 101 případech byla porušena povinnost, že plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení (§ 3)
  • v 7 případech osoba uvádějící obal na trh neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona o obalech, které blíže specifikují podmínky uvádění obalů na trh (§ 5 odst. 1 písm. b)
  • ve 3 případech osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně, nezajistila, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu (§ 9 odst. 5)
  • ve 3 případech osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, nesplnila povinnost vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4)

Další nedostatky byly v menším počtu. U některých zjištění bylo u jedné kontroly porušeno více paragrafů zákona č. 477/2001 Sb.

Porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno celkem v 2 606 případech. Nejčastěji, v 871 případech, spotřebitel nebyl informován o ceně prodávaných výrobků platné v okamžiku nabídky (§ 12). Dalším nejvíce porušovaným ustanovením, v 549 případech, byl § 3, který vymezuje poctivost prodeje.

Ve 378 případech byl porušen § 16, kdy na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů pravomocně uložila 1 812 pokut v celkové hodnotě 8 496 000 Kč, kdy za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, to bylo 109 pokut ve výši 292 000 Kč.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM