Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Co chybí dnešním městům a obcím, aby se z nich stala města a obce budoucnosti?

| autor: Hana Tomášková0

Co chybí dnešním městům a obcím, aby se z nich stala města a obce budoucnosti?

Diskuze se účastnili řečníci Radim Sršeň za Sdružení místních samospráv ČR, Patrik Reichl z CzechInvest, Ondřej Špaček za CE Traffic, Daniel Vlček z UnitX a Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí ČR.

Country For The Future?

Dnes, když prezentujeme Českou republiku v zahraničí jako zemi pro budoucnost a pak sem přivedeme investora, a teď to trochu zveličím, protože to není všude úplně pravda, tak ten první dojem je skanzen dopravní a vzdělávací infrastruktury. V tu chvíli nemůžeme říct, že je to země pro budoucnost,“ konstatuje Patrik Reichl a dodává: „My jí můžeme být, pokud využijeme příležitostí, které jsou nám dnes dány.“

„Posledních 4-5 let se soustředíme na to, jak podporovat místní samosprávy, starosty a zjišťujeme, v jakém stavu je infrastruktura, snažíme se pomoci i dotačními programy,“ doplňuje Reichl.

Smart venkov

Já bych byl rád, abychom se na celý koncept smart nedívali jen pohledem měst,“ upozorňuje Radim Sršeň na důležitost venkova. „Aby rozvoj republiky byl vyvážený, je nutné, aby prosperovaly a rozvíjely se i venkovské regiony,“ uvádí Sršeň a doplňuje tvrzení příklady ze zahraničí, kde tato praxe již funguje. Jižní Korea je jednou z mála zemí, kde se trend obrací a lidé více pracují z domova. Dalšími příklady je Skotsko nebo Rakousko.

Radim Sršeň dále poukazuje na nutnost naslouchat i mladé generaci a zdůrazňuje význam toho, aby se mladí lidé chtěli vracet ze zahraničí zpět do České republiky a zpět na venkov. V této souvislosti upozorňuje i na pojem smart: „Vzkaz pro budoucí generace? Mně připadá, že s pojmem smart bychom měli zacházet opatrně, abychom ho za pár let nemuseli předefinovat. Není to pouze o technologiích, ale je to o lidech. O nových nápadech a přístupech.“

Změny v zaměstnanecké politice

Radim Sršeň zmiňuje také tzv. rodičovskou dovolenou a možnost pracovat pro ženy, které pečují o děti do tří let. Uvádí, že ženy ztrácí své kompetence a nemají příležitost pracovat z domova nebo na částečný úvazek. Neumožňují to dokonce ani obce a státní správa.

Pro budoucnost je klíčová také výchova dětí

Radka Vladyková hovořila o tom, že SMO ČR podporuje dobrovolné slučování obcí, kde by část agendy měl na starosti sdílený úředník. Starosta by přitom dále dbal na potřeby své obce.

Na Country For The Future navazujeme a máme tam i zapracované směry, kam se jako Česká republika chceme vydat. Cestou udržitelnosti. Abychom zemi předali minimálně ve stejném, ale lépe v lepším stavu,“ říká Radka Vladyková.

Radka Vladyková dále zdůraznila význam výchovy dětí. „Já, jako matka, považuji za klíčové pro budoucí generace, aby děti vychovávali jejich rodiče, a to do věku tří let. Na full time. Jsem přesvědčená o tom, že to, co do dětí vložíme v době do tří let věku, to v nich zůstane.“ Vidí tedy jako důležité také podmínky proto, aby ženy mohly vychovávat své děti a muži jim v tom pomáhali.

Bez funkční základní infrastruktury nemůžeme budovat chytrá města

Chceme digitalizovat vesnice a menší města a potřebujeme rychlý internet. Chybí nám infrastruktura, optické kabely, máme zastaralou síť veřejného osvětlení a další,“ říká Daniel Vlček, „Potřebujeme jako stát jednotnou strategii a masivně investovat do základní infrastruktury, na kterou se dají ta chytrá řešení navěšet. Města budoucnosti se dají stavět jen na pevných základech.“

Určitě je trestuhodné, že se Česká republika dívá na záda i Rumunsku,“ říká Radim Sršeň o šíření internetu a digitalizaci, „Já nesnáším, když slyším od poskytovatelů, že se nevyplatí zavádět internet do odlehlých oblastí. Měl by být poskytnut každému občanovi.“

Často se argumentuje tím, že starostové chtějí investovat pouze do budování kanalizací, stavění chodníků a nesoustředí se na ostatní oblasti. „Starostové dobře vědí, že je důležité mít připojenou obec na vysokorychlostní internet,“ nesouhlasí s tímto tvrzením Sršeň.

Inspiraci ze zahraničí. Jaké jsou problémy při aplikaci v České republice?

Radka Vladyková vidí problém v tom, že Česká republika ještě nemá zajištěné služby 21. století, jako jsou například dostavěné silnice apod. Další problematickou oblastí je nedostatečně dlouhé volební období v České republice. „My prosazujeme možnost 6 letého politického cyklu,“ upozorňuje Vladyková. Pokud připravíte strategické projekty v současné době, nevíte, jestli dojdou naplnění.
„Na západě se rozhodují více na základě faktů a méně na základě pocitů,“ poznamenává Ondřej Špaček. „Doplňuji kolegu i na základě hlasů voličů,“ dodává Radim Sršeň.

To, co nám chybí, je centralizace,“ konstatuje Vlček a pokračuje: „schopnost shodnout se na klíčových tématech, shoda napříč politickým spektrem.“

Význam lokálního patriotismu

Diskuzi uzavírá Radka Vladyková: „Základem je, abychom přesvědčili naše občany, že chtějí rozvíjet svá městečka a vesnice. Pak se bude dařit vytvářet chytrá města, chytré vesnice i chytré regiony.“

Zdroj: konference Města budoucnosti 2019

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ