Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Čistírna odpadních vod v Kašavě prošla rekonstrukcí za 38,5 milionu korun

| zdroj: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.0

Čistírna odpadních vod v Kašavě prošla rekonstrukcí za 38,5 milionu korun

ČOV Kašava byla kolaudována v roce 1983 – její výstavbu si mimo jiné vymínila skutečnost, že obec se nachází nad vodárenskou nádrží Slušovice, která slouží jako zdroj povrchové surové vody pro úpravnu pitné vody Klečůvka, jenž zásobuje celou východní část Zlínska pitnou vodou. Vyčištěná odpadní voda z ČOV Kašava neodtéká do Dřevnice a do nádrže, ale je přečerpávána do povodí jiného recipientu Ostratka na katastru obce Hrobice.

Rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2018, zahrnovala celkovou intenzifikaci a modernizaci mechanicko-biologické ČOV Kašava za účelem zvýšení její kapacity na výhledových 1 200 EO (z původních 610 EO), redukce hluku a zápachu souvisejícího s provozem ČOV a zlepšení kvality vypouštěných vod – jednak biologicky vyčištěných, přečerpávaných do potoka Ostratka a jednak vod dešťových, odtékajících do Dřevnice.

ČOV je nyní vybavena novým mechanickým předčištěním včetně vstupní čerpací stanice odpadních vod s kapacitou 50 l/s namísto stávajících 20 l/s, nově byla realizována kruhová dosazovací nádrž a ČOV byla opatřena novým řídícím systém s přenosem poruchových stavů na dispečink provozovatele.

Slavnostního zahájení provozu se kromě zástupců obou společností zúčastnil starosta Kašavy, pan Josef Jarcovják, spolu s dalšími zástupci obce, pracovníků Krajského úřadu, KHS a zástupců dodavatelských firem. Příjemnou atmosféru dokreslilo vystoupení folklórního souboru Mladí gajdoši z Kašavy pod vedením Kašavského gajdoše Martina Křižky.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ