Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

České odpadové hospodářství inspiruje Malajsii i Vietnam

| zdroj: MŽP ČR0

České odpadové hospodářství inspiruje Malajsii i Vietnam

Cesta se uskutečnila ve dnech 18. – 22.11. 2019 a vedl ji ministr  životního prostředí Richard Brabec.

Během pobytu v jihovýchodní Asii podepsaly české firmy a školy hned několik memorand a proběhlo mnoho setkání na vládní úrovni se zástupci environmentálně zaměřených ministerstev a také s podnikateli v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, vodního a odpadového hospodářství.

Program mise v Malajsii a Vietnamu se zaměřil především na oběhové a odpadové hospodářství (recyklace, vybavení a technologie, spalovny nebezpečných a nemocničních odpadů) energetiku (solární, zpracování biomasy, větrné, malé vodní elektrárny, snižování spotřeby energií, eliminace zátěží životního prostředí), budování přenosových soustav, technologie pro těžební a ropný průmysl (s důrazem na tzv. „čisté technologie“), vodohospodářství (čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vody, hospodaření s vodou), , prevence přírodních katastrof, projekty vědy a výzkumu.

Malajsie

Malajsie je země s velkým přírodním bohatstvím a akčním přístupem tamní vlády k řešení ekologických problémů, přesto dochází ke škodám v důsledku masivní produkce palmového oleje a přeměny vzácných ekosystémů, zejména rašelinišť, v plantáže palmy olejné, i v důsledku nelegální těžby, zpracování a komercializace tropického dřeva.

Malajsie řeší také problémy s čistotou vody, odpady a nepříznivým energetickým mixem svých zdrojů. Stěžejní 75% podíl na výrobě energie mají stále uhlí, ropa a zemní plyn z důvodu nízkých cen a obnovitelné zdroje jako méně konkurenceschopné tvoří jen kolem 2 %.

Malajská vláda se proto soustředí na inovace, jako ambiciózní cíl zvolila 20% podíl obnovitelných zdrojů do roku 2025, sama využívá a podporuje projekty Smart Cities, hybridní vozy nebo elektrokola na univerzitách. Jednání na vládní úrovni se týkala i ochrany přírody a biodiverzity a vodního hospodářství.

I Malajsie řeší jako závažný problém zásobování kvalitní pitnou vodou pro všechny obyvatele. Rozvoj měst a stavebnictví, rozvinutý gumárenský průmysl s vysokými nároky na vodu a probíhající klimatická změna nutí i Malajsii účinněji regulovat dopady sezónních výkyvů sucha a povodní. Spotřeba vody na obyvatele a den je tam oproti ČR (88 litrů) téměř dvojnásobná.

Na malajskou stranu silně zapůsobila rychlost, s jakou ČR dosáhla napojení 85,5 % obyvatel na čistírny odpadních vod. A také funkční nastavení českého odpadového hospodářství, V Malajsii například prakticky nefunguje energetické využití odpadů.

„ČR nabídla své zkušenosti s ekonomickou transformací, zavedením a vymáháním přísné environmentální legislativy. Po třiceti letech zásadních změn se můžeme chlubit např. vysokou mírou třídění komunálního odpadu v ČR, zejména plasty a papír, ale i bioodpady, což je inspirativní pro země jihovýchodní Asie, kde je plastový odpad velkým problémem.

Některé české firmy s chytrými řešeními v oblasti oběhového hospodářství a znovuvyužívání odpadů se již v regionu uplatnily a nabízí své nápady i zde. Můžeme například zmínit využívání biologického odpadu, resp. zbytků při produkci palmového oleje. Uplatnění v regionu také nacházejí naši experti a firmy v oblasti geologie, udržitelné, resp. environmentálně šetrné těžby, “ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ochrana přírody a biodiverzity potřebuje posílit při řešení nelegálního obchodu s ohroženými živočišnými druhy, který je spojen s ČR i s jihovýchodní Asií. Ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss v této souvislosti upozornil: „Součástí přijatých závěrů na posledním jednání COP CITES [1] byl i konkrétně formulovaný požadavek na rychlou a důslednou spolupráci při omezování nelegálních obchodů.

Česká republika se aktivně zapojila a na jejím území probíhá hlavní část projektu Tigris ID, jehož cílem je shromažďování genetických informací o ohrožených druzích, zejm. tygrech, aby mohly být výrobky s potenciálním obsahem nedovolených látek identifikovány. Věřím, že s Malajsií budeme v tomto dobře a efektivně spolupracovat.“

Vietnam

Vietnam je strategickou zemí z pohledu biodiverzity a také mezinárodního obchodu s ohroženými druhy, nicméně není zapojen v hlavních orgánech CITES, CBD (Úmluva o biologické rozmanitosti), CMS (Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících zvířat).

Chybí zde rozvinutý systém ochrany životního prostředí. Problematickými oblastmi jsou zejména odpadové a vodní hospodářství. Země má nedostatek čističek odpadních vod a spaloven odpadu. Postupně se začíná projevovat nedostatečné množství kapacit pro výrobu elektrické energie.

Možnosti spolupráce s českými firmami jsou veliké. Ministr Brabec zahájil Česko-vietnamské podnikatelské fórum v Ho Či Minově městě.

„Nabídli jsme Vietnamu možnou spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů, ochraně životního prostředí, důlním průmyslu či technologiích pro výrobu stavebních materiálů, při rozvoji dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství, zavlažovacích systémů nebo malých vodních elektráren.

Vzhledem k naší letité bilaterální spolupráci věřím, že naše nové aktivity mají před sebou skvělou budoucnost. Jedna z českých firem zde předala koncept k šetrné likvidaci nemocničního odpadu, což je oblast ve Vietnamu zatím nerozvinutá,“ dodal ministr Brabec.

V Ho Či Minově městě žije nyní už téměř 9 milionů obyvatel, což přestavuje zhruba desetinu populace Vietnamu a klade to velké nároky na životní prostředí. Ve městě vzniká denně několik tisíc tun odpadu a neexistuje komplexní systém jeho likvidace.

Město se snaží podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ministr Brabec nabídl, aby tyto problém město řešilo ve spolupráci s našimi firmami a experty z oblasti vody, odpadů, obnovitelných zdrojů a vědy a výzkumu, přítomnými v podnikatelské misi.

Zájem projevila vietnamská strana i o kontakty v oblasti geologie, klimatu, inspekce ŽP a ovzduší. Na mezivládní úrovni projevil Vietnam zájem o expertní spolupráci v oblasti meteorologických stanic a prevence přírodních katastrof. Ministr Brabec otevřel i možnost spolupráce s ČHMÚ a dalšími rezortními organizacemi MŽP, například v oblasti geologie.

Obchodní misi po Malajsii a Vietnamu se šestadvacetičlennou delegací podnikatelů a zástupců organizací a univerzit zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

"Považuji tuto misi za velice úspěšnou. Byla to druhá mise, na které jsme doprovodili ministra životního prostředí Richarda Brabce. Specializovala se na obory spojené se životním prostředím. Jsem spokojen, protože jak v Malajsii, tak i ve Vietnamu mě překvapil velký zájem firem. Naši podnikatelé měli dostatek partnerů pro svá B2B jednání," zhodnotil celkově dvoustou misi Svazu průmyslu jeho prezident Jaroslav Hanák, který vedl delegaci podnikatelů.

POZNÁMKY:

[1] více informací zde

Foto: MŽP ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ