Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Česká chytrá města nabírají dech a začínají konkurovat Evropě

| zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR0

Česká chytrá města nabírají dech a začínají konkurovat Evropě

III. ročník mezinárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“ ocenil rekordních 17 národních projektů. Současně bodovaly projekty inteligentních měst z Polska a Slovenska.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ pořádaná Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky je zaměřena na inovace tzv. chytrých obcí, měst a krajů.  V letošním roce proběhl její již třetí ročník.

Soutěž probíhá za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Městům poskytuje metodickou podporu, přehled v oblasti financování, prostor pro sdílení dobré praxe v rámci českých i zahraničních zkušeností, pořádá odborné semináře a podporuje osvětu a odbornou iniciativu ze strany dalších aktérů.

Z více než padesáti nominovaných řešení bylo porotou oceněno 17 obcí, měst, krajů a dodavatelů. Letošní portfolio inteligentních služeb a projektů samospráv potvrdilo rostoucí chuť po spolupráci s aplikovaným výzkumem. Současně je vidět také rostoucí zájem o standardizaci kvality a výsledného efektu v podobě prokázané úspory.

Prestižní ocenění CHYTRÉ MĚSTO 2019 získalo v letošní silné konkurenci hned několik měst. Statutární město Plzeň za projekt „Využití dron jako podporu pro složky IZS“ zahrnující integraci špičkové technologie dronů do Integrovaného záchranného systému.

Dále statutární město Brno za projekt „Vybudování C-ITS systému ve městě Brně“ představující implementaci unikátní evropské technologie C – Roads Czech Republic, tj. výměny vozidlových dat v rámci kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) a statutární město Hradec Králové za projekt „Digitalizace územní veřejné zprávy“, který představuje unikátní opatření v oblasti digitální ochrany a bezpečnosti dat.

Ocenění SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 získalo hlavní město Praha ve spolupráci se společností Operátor ICT, a.s., za společný projekt „Řešení pro inteligentní svoz odpadu“, který stojí na digitalizaci služby řízení svozu odpadů.

Další ocenění v těchto kategoriích převzalo město Milevsko za projekt „Rozvoj odpadového hospodářství, který pracuje se zavedením opatření cirkulární / oběhové ekonomiky, dále Městská část Praha 2 ve spolupráci se společností Pražská energetika, a.s., za úspěšný projekt „Infrastruktura pro chytrou městskou čtvrť“ a také město Trutnov ve spolupráci se společností ČEZ ESCO, a.s., získalo ocenění za úspěšné zavedení projektu, který cílí na bezemisní veřejnou dopravu s názvem „Ekologizace městské hromadné dopravy“.

Moravskoslezský kraj uspěl v kategorii CHYTRÝ REGION 2019 s nasazením projektu usnadňujícího komunikaci mezi krajem a veřejností s názvem „Robotická automatizace procesů na Krajském úřadě“, který mají zásadní dopad na rychlou odezvu úřadu a poskytnutí zpětné vazby pro zpracování žádostí a připomínek občanů a samospráv.

K nejprestižnějším oceněním soutěže, která uděluje každým rokem ministryně pro místní rozvoj ČR, patří vyhlášení Osobností Smart City a rovněž vyhlášení vítěze v kategorii IDEA/ VIZE Chytré město/Chytrý kraj.

Letošní ocenění OSOBNOST SMART CITY 2019 převzali z rukou náměstka sekce pro regionální rozvoj Davida Koppitze lídři digitalizace a mezinárodních podpůrných aktivit aplikovaného výzkumu pan Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci, dále pan Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro GNSS a kosmické technologie a také pan prof. Dr. Ing. Miroslav Svitek, dr.h.c., prezident Czech Smart City Cluster.

Ocenění IDEA/VIZE CHYTRÉ MĚSTO/CHYTRÝ KRAJ 2019 letos obdržel Středočeský kraj za model „Chytrý venkov 4.0“ podpořený aplikacemi ve prospěch robustního prostředí pro běh IoT, který byl zpracován ve spolupráci s dodavatelem České Radiokomunikace a.s.

Technologickým lídrem v integraci nejlepší dostupné technologie zaměřené na robotizaci procesů (RPA), robotizaci komunikace (chatbot, voicebot) a Smart City Aplikace s využitím pokročilých nástrojů pro vyhodnocování sentimentu a nové formy autentizace (face recognition, biometrika, atd.) se podle odborné poroty stala společnosti UnitX s.r.o. s titulem SMART CITY START UP ROKU 2019.

Za unikátní řešení vodního managementu, obnovy ekosystému, rekultivace méně kvalitních půd a zvýšení retence vody v půdách za ztížených klimatických podmínek ocenila odborná porota společnost MANEKO, spol. s r.o., a jejich projekt „Zvýšení retence vody v půdě a stimulace růstu rostlin“.

Mezinárodního ocenění se dostalo polskému projektu ECO-MIASTO, který zapojil padesátku polských měst do podoby soutěže podporovaných projektů v oblastech udržitelné mobility, energetické účinnosti budov, vodohospodářství, cirkulární ekonomiky a tzv. zelených měst v rámci „Konkurs ECO-MIASTO w latách 2013-2018“. Úspěšně se v zahraniční konkurenci prosadily také dva slovenské projekty.

Konsorcium společností Pixwell, s.r.o. a Intelligent Solutions s.r.o. s názvem Pixwell & Intelligent Solutions uspělo s řešením digitálního modelu vybraných kompetenci krajů v rámci projektu „Urbánní model měst a krajů/digitální dvojče území“ a získalo ocenění SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2019. Jedná se projekt komplexní datové IoT platformy inteligentních řešení území s aplikační výhodou tzv. digitálního dvojčete města, či kraje.

Druhým oceněným slovenským projektem je projekt společnosti SENSONEO s.r.o. s názvem „Riadenie odpadu na základě dat“. Tento slovenský globální poskytovatel komplexních služeb pro management odpadů umožňuje samosprávám účinnou správu odpadů mj. optimalizovat náklady a zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí. SENSONEO s.r.o. vlastním SW řešením digitalizuje správu opadů pět let od svého vzniku ve více než čtyřiceti zemích.

www.soutezchytramesta.cz

Foto: MMR ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert