Reklama

12. 8. 2019  |  Energie  |  Autor: Solární novinky, CAFT

CAFT: využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst

Řada zájemců o nové fotovoltaické/hybridní FVE se v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) zajímá o možnost výměny střídače nebo panelů. Jak správně postupovat? Kdy je potřeba udělat nový energetický posudek?
Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.
 
CAFT má za cíl podpořit širší využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů.
 
Níže vybíráme několik praktických rad a odpovědí expertu CAFT na danou problematiku.
 
Jak postupovat v případě výměny střídačů za předpokladu použití stejného typu, ale pod jiným sériovým číslem? Je potřeba změnu hlásit na NZU?

Pokud je provedena výměna střídače za stejný typ, není třeba výměnu na SFŽP ČR hlásit, výrobní číslo není ze strany SFŽP ČR evidováno.

Je nutné v případě výměny střídače za jiný typ tuto změnu hlásit na SFŽP? Je potřeba udělat nový energetický posudek?

Pokud byl stávající střídač vyměněn za jiný typ, který má stejné nebo lepší parametry, je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu), nové energetické hodnocení ani změna žádosti není vyžadována. Zákazník by v takovém případě měl od instalační firmy obdržet protokol o výměně, kde bude uveden i důvod výměny. Při případné kontrole na místě, kterou může v době udržitelnosti vykonat SFŽP ČR, zákazník tento protokol poskytne k nahlédnutí.

Jak správně postupovat při výměně baterií z olova na LiFePo4? Je potřeba hlásit na SFŽP? Je potřeba udělat nový energetický posudek v případě, kdy poměr na výkon elektrárny/kapacitu baterií bude dodržen?

Po výměně typu akumulátorů z olověných na LiFePO4 je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu). V případě, že kapacita zůstane zachována, případně dojde ke zvýšení, původní kapacity akumulátorů, není nutné řešit změnu energetického hodnocení a žádosti. V opačném případě, kdy dojde ke snížení kapacity, je nutné dodržet předepsaný minimální poměr instalovaného výkonu elektrárny s minimální kapacitou akumulátorů a dále doložit energetický posudek, který potvrdí, že jsou i nadále splněny všechny podmínky programu.
 
Více odpovědí najdete na webu CAFT, kde jsou k dispozici po přihlášení v členské sekci.
 
 
Foto: ilustrační/ Pixabay
 
 
© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI