Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Brněnské domácnosti vytápí teplo vyrobené z odpadu

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Město Brno/ SAKO Brno0

ZEVO není spalovna, představuje významný zdroj energie

Většina Brňanů by asi řekla, že v jejich městě funguje spalovna. Běžná spalovna ale slouží pouze k likvidaci odpadu. 

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) kromě samotné inertizace biodegradabilních odpadů (pálení odpadů) představuje významný zdroj energie – funguje jako teplárna a elektrárna. Na rozdíl od nich k výrobě páry a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin a energií. ZEVO výrobou páry mimo jiné pokrývá část spotřeby tepla v Brně.

Více než milion GJ tepelné energie

V roce 2019 zdejší ZEVO vyrobilo z 233 tisíc tun odpadu z Brna a okolních obcí 2,4 milionu gigajoulů tepla, což je nejvíc od roku 2011, kdy bylo zařízení po zásadní rekonstrukci opět plně uvedeno do provozu. Přes milion GJ putovalo občanům ve formě tepelné energie. Dodaná elektřina dosáhla hodnot 52 tisíc megawatthodin (o něco více to bylo jen v roce 2011). 

Využití odpadu šetří zdroje a znamená úsporu CO2

Přeměnou odpadu v energie se nejen šetří neobnovitelné fosilní zdroje jako plyn a uhlí, ale omezuje se také produkce skleníkových plynů, podle městské společnosti SAKO Brno, která ZEVO provozuje, například úspora COdosahuje až 250 tisíc tun ročně. Pro zařízení platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí, a zbytkový odpad po spalování, tedy škvára, lze využít jako druhotnou surovinu například ve stavebnictví.

„Těší mě, že jsme v roce 2019 dokázali, i díky spolupráci se sesterskou společností Teplárny Brno, dodat do sítě rekordní množství ekologické energie a zajistili jsme tepelnou pohodu pro více než 26 tisíc domácností v Brně,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Výhody zařízení na energetické využívání odpadu

 • využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě tepelné a elektrické energie
 • úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie
 • redukce hmotnosti odpadu na 25 % původních hodnot
 • redukce objemu o 90 % původních hodnot, což představuje 10-ti násobné prodloužení životnosti skládky
 • jednoduché a účinné řízení spalovacího procesu
 • dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru
 • škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1–5 %)
 • účinné odloučení sledovaných škodlivin ze spalin na hodnoty, které splňují zákonné normy
 • odseparování feromagnetických a neferomagnetických kovů ze škváry
 • využití škváry na technické zabezpečení skládek

V Brně má energetické využití odpadu dlouhou tradici. V srpnu 1905 tu byla nedaleko bývalé plynárny a elektrárny zprovozněna první spalovna na území Rakouska-Uherska a již tehdy vyráběla elektrickou energii.

Foto: zdroj SAKO Brno, Brno.cz

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ