Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Baterie do koše nepatří!

| zdroj: Ecobat0

Baterie do koše nepatří!

Třídění odpadu je „in“ už několik let. Snad každý zná žlutou, zelenou a modrou popelnici, resp. kontejner na plasty, sklo a papír. Třídit lze ale i jiné materiály, třeba kovy, bioodpad nebo baterie. A právě baterie jsou často opomíjené – jsou totiž malé a nikde nepřekáží. Málokdo přitom ví, že se dají z 65 % dále zpracovat.

Baterie a akumulátory jsou natolik samozřejmou součástí našich životů, že často ani nevíme, kde všude je máme. Schválně, zkuste si projít třeba obývák a spočítat, kolik jich v této místnosti je – ovladače TV a her, hodiny, počítač, ovládání topení, mobilní telefon, svítilna, dětské hračky. To je jen pár typických příkladů. Když baterie doslouží, je třeba je odevzdat na sběrné místo, kde se postarají o jejich další zpracování. Děláme to ale doopravdy?

„Ročně se k recyklaci dostane přes 1 600 tun použitých baterií, odhadem dalších 10 % končí ve směsném odpadu,“ vysvětluje jednatel ECOBATu Petr Kratochvíl. A co zbylých přibližně 40 %? Ty se většinou válejí v šuplíkách a skříních nebo zapomenuté ve starých spotřebičích. Důvodů, proč recyklovat i použité baterie a akumulátory, je přitom hned několik.

Třiďme baterie, i to má smysl

Prvním z důvodů, proč třídit baterie, je zdraví. Některé druhy baterií obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které se mohou dostat do ovzduší, znečistit půdu či kontaminovat povrchové a spodní vody. Nemluvě o tom, kdyby baterii spolklo malé dítě. A i když se množství těchto látek stále zmenšuje, je třeba na ně myslet, použité baterie doma uchovávat na bezpečném místě a poté je odevzdávat na specializovaná místa.

Recyklační firmy totiž s těmito nástrahami umí pracovat – nejprve baterie rozdělí podle chemického složení a pak z nich složitými tepelnými a hydrometalurgickými recyklačními procesy oddělí jednotlivé látky. Tím nejen neutralizují jejich škodlivost, ale navíc usnadní získávání druhotných kovonosných surovin. Těmi jsou především kovy, které pak lze znovu využít a tím šetřit přírodní zdroje. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a 15 kg niklu a mědi. Druhým důvodem pro třídění baterií je tak ochrana životního prostředí a snížení potřeby těžby nerostných surovin. Třetí důvod se pak týká přímo nás samotných. Recyklací jedné tuny baterií se sníží emise toxických látek o takové množství, které pro člověka znamená zlepšení života o 6 zdravých dní.

Na doma je ideální ECOCHEESE

Jak tedy s bateriemi správně zacházet? Nové i použité baterie bychom měli skladovat na suchém místě při pokojové teplotě, daleko od dosahu dětí. Ty totiž mohou zejména malé baterie spolknout a poškodit tak své zdraví. Použité baterie bychom měli mít uloženy odděleně od těch nových. Ideální je pořídit si speciální krabičku ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na adrese www.ecocheese.cz. Když je krabička aspoň z části plná, zaneste ji na jedno z více než 20 tisíc sběrných míst po celé zemi. To nejbližší snadno vyhledáme v interaktivní mapě na mapa.ecobat.cz.

Čas na změnu: vyhlaste hon na baterie

Pokud ještě baterie netřídíte, je nejvyšší čas to změnit. Jak na to?

1. Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit. Čím více vybitých baterií se totiž dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.

2. Pořiďte si domů elegantní krabičku ECOCHEESE. V ní můžete baterie skladovat, než je odnesete na sběrné místo. Pokud ji ještě nebo už nemáte, využijte možnost zdarma si ji objednat na www.ecocheese.cz.

3. Odnášejte veškeré použité baterie na sběrná místa. Například do červených venkovních kontejnerů, do obchodů, sběrných dvorů, některých úřadů, firem či škol. Nejbližší sběrné místo najdete na mapa.ecobat.cz.

4. Sdílejte informace o recyklaci baterií mezi svými přáteli, v rodině, v práci, na úřadech nebo ve školách. Protože dobré příklady táhnou a jsou tou nejlepší inspirací pro ostatní.

Foto: zdroj Ecobat 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert