Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Atomizace je něco, nad čím všichni kroutí hlavou

| autor: Hana Tomášková0

Atomizace je něco, nad čím všichni kroutí hlavou

Financování vodárenské infrastruktury 2020

Další ročník konference Financování vodárenské infrastruktury pokračoval v Praze Dejvicích. Mezi stěžejní témata patřila problematika propojování vodárenských soustav, zajišťování nových zdrojů pitné vody, de-centralizace či atomizace.

Vodárenský obor

Základní charakteristiku vodárenského oboru a činnost SOVAK ČR přiblížil Oldřich Vlasák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Počet obyvatel ČR zásobovaných z veřejných vodovodů je 10,064 mil., což činí 94,7 % obyvatelstva. Výroba pitné vody dosáhla 596,5 mil. m3, z toho spotřeba domácností tvořila 327,8 mil. m3. Spotřeba domácností činí 89,2 l/ osoba/ den. Průmysl, zemědělství, ostatní odběratelé odebrali 162,7 mil. M3.

Sucho a adaptace na změnu klimatu

Konference se věnovala výzvám, kterým musí vodárenství čelit. „Je to sucho, které nás trápí,“ připomíná Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí (MŽP), „Situace není dobrá. Letošní zima nenaznačuje, že by se to mělo zlepšovat, spíše naopak.“

MŽP se dlouhodobě podílí na finanční pomoci obcím a městům. Boj se suchem a adaptace na změnu klimatu je jednou z hlavních priorit Ministerstva životního prostředí,“ upozorňuje Jan Kříž. 

Nové výzvy v oblasti adaptace zahrnují propojování vodárenských soustav, nové zdroje vody, přísnější limity čištění odpadních vod či vypouštění nečistých odpadních vod (odlehčovací komory).

Zásobování pitnou vodou

Dotace do oboru mají smysl,“ říká Jan Kříž,Potřeby s ohledem na jakost vody, zásobování pitnou vodu a podobněvyvolávají potřebu do oboru investovat. Jsou lokality, kde napojenost na vodovody není tak vysoká. Jsou lokality, kde stojí za to dovézt lidem kvalitní pitnou vodu.“

Ztráty vody

Ztráty pitné vody v trubní síti dosahují 95 mil. m3, tedy cca. 15,8 %. Ztráty vody – číslo není špatné, ale objemy, které vytečou, jsou enormní,“ varuje Jan Kříž, I na to je potřeba investovat ze strany státu, aby sítě byly kvalitnější a ke ztrátám nedocházelo.“

Kaly

Velké téma jsou kaly a možnost flexibilně je využívat,“ uvádí Jan Kříž a informuje o novém nařízení EK na „waste water re-use“. Kalová koncovka vyžaduje zavést nová opatření, protože od roku 2020 platí přísnější požadavky pro ukládání kalů na zemědělskou půdu. „Obrovský problém je to pro malé vodárny a čistírny, které musí kalnavážet do těch větších,“ upozorňuje Oldřich Vlasák, jediné řešení je regionální.“ Výzva ke spalování naráží na nedostatek spaloven a vyšší cenu za spalování.

Kaly se u nás využívají z 31 % ke kompostování a z 41 % k aplikaci na půdu. Pro srovnání v Rakousku kolem je to kolem 25 % na půdu a 65 % se spaluje. Tady jsme trochu zaspali,“ komentuje stav Oldřich Vlasák, nicméně již je k dispozici analýza situace a navrhuje se řešení.

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Nezaplatí se obnova,“ varuje Kříž, „Je to velice drahé a dochází k situaci, kdy chybí prostředky na obnovu. Infrastruktura chátrá a možná bude muset přijít stát, aby obnově napomohl. Je třeba hledat i jiné možnosti.“

75 % trhu neplní své povinnosti ze zákona na obnovu. Vnitřní dluh oboru za rok 2017 je cca. 1,25 mld Kč. Pracovní skupina pod Výborem VaK pracuje na řešení této otázky a harmonizaci oboru.

Je třeba umožnit ve strategických dokumentech inovativní způsoby nakládání s odpadní vodou. Je nutné zajistit funkční efektivní celek.

De-atomizace – řešením jsou svazky

V České republice je celkem 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů. Je nutno hledat regulatorní cesty, jak sdružovat celky. „Provozovatelů a vlastníků je velice mnoho a je velmi obtížné systém provozovat,“ zmiňuje Jan Kříž, „Je třeba zdůslednit regulaci směrem k těm, kteří to nezanedbávají. Jsou případy, kdy ti malí se chtějí dostat k těm velkým, ale ti je nechtějí, protože jsou pro ně neefektivní. Tady já vidím velký prostor proto, aby se to zpřísnilo a zdůslednilo.“

Státní program – motivace pro větší celky, aby přijímaly menší celky

Má-li být obor samoudržitelný a oproštěn od dotací, není možné to zvládnout bez řešení atomizace. Pojďme hledat cesty, jak sdružovat svazky. Systémy pak budou daleko funkčnější,“ uzavírá Jan Kříž.

Konference dále pokračuje odbornými přednáškami z oboru vodárenství. Akci pořádá B.I.D.services.

Foto: Pavel Mohrmann

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ