Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. 3. 2021

| zdroj: MZe ČR0

voda_mze.JPG
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil až na celkově silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla.  Vydatnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšila, zůstala však celkově mírně nadnormální.

V období od 24. 2. do 3. 3. 2021 byly na území České republiky zaznamenány pouze minimální srážkové úhrny. V důsledku teplot pohybujících se výrazně nad bodem mrazu došlo k tání sněhové pokrývky i v horských oblastech (sníh se aktuálně vyskytuje pouze v oblastech nad 800 m n. m.) a k významnému snížení zásob vody ve sněhu. Průtoky ve vodních tocích jsou na většině území České republiky setrvalé či zvolna klesající, v porovnání s dlouhodobým průměrem pro toto období se průtoky pohybují v rozmezí 60 –  150 % dlouhodobého průměru. Nižší průtoky jsou zaznamenávány převážně na jihozápadě území České republiky, vyšší průtoky jsou zaznamenávány na  východě a severovýchodě České republiky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. S ohledem na aktuální zásoby vody ve sněhu bylo na některých vodních dílech zahájeno předvypouštění pro případné zachycení a transformaci zvýšených průtoků.

Za měsíc únor bylo z vodních nádrží nadlepšeno 5,79 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Během února rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 97,95 mil. m3. Celkově bylo za měsíce leden a únor  z významných nádrží nadlepšeno 20,80 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi a v zásobních prostorech těchto nádrží bylo akumulováno 159,36 mil. m3 vody.

Přílohy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS