Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. lednu 2022

| zdroj: MZe ČR0

voda17.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Ke zlepšení nedošlo na žádném z povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení a u 8 % pramenů se zmenšila výrazněji.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly setrvalé nebo slabě kolísaly s převládající mírně klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Větších hodnot (1,5 až 2násobku Qm) dosahovaly ojediněle průtoky na úsecích toků pod nádržemi. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se vyskytovaly jen minimálně, a to zejména v povodí Moravy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema