Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. prosinci 2021

| zdroj: MZe ČR0

voda_vkrajine3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální, přičemž situace byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Ke zlepšení nedošlo v žádném povodí.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru, u moravských toků se ojediněle vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy mírně zhoršila nebo zůstala stejná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno 32,8 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2021 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem více jak 170 mil. m3.

Během listopadu došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 6 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 518 mil. m3.

Přílohy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec